Přesnost a rozlišovací schopnost dat z radarů a družic se za posledních zhruba 20 let zvýšila asi stokrát, i proto jsou možné objevy dříve nevídané.

Dalším podstatným faktorem, vedoucím k úspěchu, je metoda, která nepoužívá jen běžné tíhové anomálie, ale celý soubor dalších gravitačních veličin, odvozených z nejnovějšího gravitačně-topografického modelu pro Antarktidu jménem SatGravRET 2014, jak informovala Akademie věd (AV ČR) v tiskové zprávě.

Propojení pod ledovcem s jezerem Vostok

Nově identifikovaná jezera již mají navržená česká jména – Magda (M), Denisa (D) a Lucie (L).

Zjistilo se navíc, že daná jezera pravděpodobně slouží i jako jakési podledovcové propojení oblasti jezer mezi GSM a jezerem Vostok (propojení bylo nazváno Middle River), mezi GSM a LV se tedy objevila kandidátka na obří jezerní pánev 90 E Basin, velikostí srovnatelnou se samotným Vostokem. Zde se tři nová jezera mají vyskytovat.

To vše určila skupina Jaroslava Klokočníka z Astronomického ústavu AV ČR ve spolupráci s Janem Kosteleckým z Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického a Václavem Cílkem z Geologického ústavu AV ČR.

Virtuální deformace ve studované oblasti (červeně dilatace, modře komprese). Čísla jezer z katalogu z r. 2012 a lokace nově navržených jezer M, D a L. Middle River označena šipkou.

Virtuální deformace ve studované oblasti (červeně dilatace - rozšíření, modře komprese - stlačování). Čísla jezer z katalogu z r. 2012 a lokace nově navržených jezer M, D a L. Middle River označena šipkou.

FOTO: Akademie věd ČR

Objev dosud neregistrovaných jezer pod ledem Antarktidy doplnil loňský nález – rovněž od Klokočníkova týmu – kandidátek na sopky, a to také v této oblasti. Použila se shodná metoda. [celá zpráva]

Stejné metody tito experti používají i při pátrání po nalezištích ropy.