Do průzkumu se zapojilo 63 dětských domovů, v nichž je umístěno 1880 dětí. Chlapců je 1023, dívek 857. Průzkum také ukázal, že studentů vyšších odborných škol nebo vysokých škol jsou dvě procenta, z toho vysokoškoláků je 1,3 procenta.

Nepodpora v rodině

Mezi nejčastější problémy či bariéry, které dětem brání k dosažení vyššího vzdělání, patří z pohledu vedení dětských domovů zanedbání péče původní rodinou nebo malá či žádná podpora v rodině.

Problémem bývá i nižší sebevědomí a motivace, případně vrozená omezení jako nízké IQ. Na formování dítěte a jeho motivaci působí i fakt, že domovům není v dostatečné míře zajištěna podpora doučování, psychologická podpora či kroužky, zjistila nadace.

Mnoho dětí, málo vychovatelů

Handicap v dosažení lepší práce s dětmi, které jsou aktuálně v domovech, vidí ředitelé dětských domovů mimo jiné ve vysokém počtu dětí na nízký počet vychovatelů. Zanedbávanou aktivitou je také terénní služba a práce s biologickou rodinou.

Výzkum aktuální úrovně vzdělání se realizoval v rámci projektu „Rozjedu to!” v březnu a dubnu letošního roku. Projekt se od roku 2013 zaměřuje na podporu vzdělání dětí z dětských domovů s cílem motivovat mládež od 11 do 15 let z dětských domovů ke vzdělání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu.

Snaží se například změnit dosavadní tendenci k volbě jejich budoucího povolání, kterým je stereotypně kuchař, číšník či kadeřnice.

Pomoci dětem s výběrem povolání a vstupem do samostatného života se snaží například také program Rozhled od neziskové organizace Nadání a dovednosti. [celá zpráva]

Podle statistické ročenky ministerstva školství existovalo ve školním roce 2015/2016 pro děti nad tři roky 144 dětských domovů s 4987 lůžky. Na domov tak připadalo v průměru 35 lůžek. V domovech pobývalo 4260 chlapců a dívek. Do zařízení nově přišlo 1057 a opustilo je 1089 dětí. Celkem za rok děti strávily v domovech 1,39 miliónu dní.