Praha byla již před založením Karlovy univerzity jednou z nejvýznamnějších metropolí Evropy. Pomohlo tomu i zřízení arcibiskupství v roce 1344.

Prvními pedagogy němečtí a čeští učenci

Jelikož byla Praha vnímána jako centrum vzdělanosti celé říše spadající pod vládu Karla IV., byla rozdělena na čtyři národy: český (včetně Uher a Sedmihradska), bavorský, polský (včetně Litvy, Pruska, Slezska a Lužice) a saský. Prvními vyučujícími byli převážně němečtí a čeští učenci.

Karel IV. opatřil univerzitě právní a hospodářské zajištění, důstojnou budovu pro vysoké učení získal až jeho syn Václav IV., který v roce 1383 nechal koupit a upravit několik domů nedaleko Staroměstského náměstí.

Takto vzniklé Karolinum je dodnes reprezentační budovou univerzity.