Do katalogu proměnných hvězd objevených českými astronomy, označovaného zkratkou CzeV (Czech Variable – české proměnné), dostupného zde, přibyl tedy záznam s pořadovým číslem 1000.

První záznamy se v tomto katalogu, spravovaném Sekcí proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti, objevily v roce 1993.

500 hvězd za tři roky

V roce 2013 přibyla proměnná hvězda s pořadovým číslem 500. Fakt, že k objevu dalších 500 hvězd nebylo zapotřebí dalších 20 let, ale stačily pouhé tři roky, svědčí o tom, že i amatérští astronomové používají ke své práci stále lepší dalekohledy, větší kamery a výkonnější software.

V CzeV katalogu jsou zahrnuty hvězdy, u kterých se dají změny jasnosti pozorovat dlouhodobě.

Snímek hvězdného pole v okolí proměnné hvězdy V0729 Aql pořízený přes dalekohled o průměru 30 cm se speciální astronomickou CCD kamerou G4-16000. V kroužcích jsou označeny proměnné hvězdy, většina z nich je nově objevena, jednou z nich je i CzeV1000.

FOTO: Pavel Cagaš

Hvězda katalogu CzeV číslo 1000 byla objevena členem Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti Pavlem Cagašem na soukromé hvězdárně na okraji Zlína. Ten tak učinil již svůj 371. objev.

Výkonnější dalekohled

Ke zjištění proměnnosti hvězdy CzeV1000 došlo při dlouhodobém sledování pole kolem jiné proměnné hvězdy v souhvězdí Orla označené V0729 Aql. Toto pole bylo sledováno již od roku 2011.

Mezitím proběhla modernizace přístrojů hvězdárny, aby celá sestava dokázala obsáhnout co nejširší zorné pole při co nejlepší rozlišovací schopnosti na limitu daném neklidem atmosféry, typickým pro střední Evropu.

Původní montáž dalekohledu nahradila vysoce přesná montáž navržená a vyrobená Martinem Myslivcem. V zorném poli snímaném v Mléčné dráze tak lze v závislosti na požadovaném odstupu signálu od šumu detekovat najednou 100 až 150 tisíc jednotlivých hvězd.

Světelná křivka proměnné hvězdy CzeV1000. Hluboká minima jasnosti jsou způsobena zákryty svítivější složky méně svítivou hvězdou.

Světelná křivka proměnné hvězdy CzeV1000. Hluboká minima jasnosti jsou způsobena zákryty svítivější složky méně svítivou hvězdou.

FOTO: Česká astronomická společnost

V poli, kde bylo v roce 2011 pozorováno najednou 30 proměnných hvězd, je nyní možné zachytit více než 160 proměnných hvězd současně. A jedna z nově objevených hvězd je právě CzeV1000.

Na povrchu kolem 4000 °C

Světelná křivka hvězdy CzeV1000 ukazuje, že se jedná o zákrytovou proměnnou hvězdu typu Algol. Jde o jeden z několika podtypů zákrytových dvojhvězd. Jedná se o dvě oddělené hvězdy, které obíhají kolem společného těžiště. Krátká oběžná doba (pouhých 11,5 hodiny) a malá šířka zákrytů napovídají, že obě hvězdy jsou poměrně malé.

Také výrazně červená barva této dvojhvězdy dovoluje odhadnout, že povrchová teplota se může pohybovat mezi 3700 a 4200 stupni Celsia.

Světelná křivka mimo primární zákryt je ale hodně nesymetrická, což je nejspíše způsobeno výskytem výrazné skvrny nebo více skvrn na povrchu jasnější složky. Přítomností pomalu se měnících rozsáhlých skvrn by bylo možné vysvětlit i dlouhodobé změny jasnosti této hvězdy mimo zákryt, projevujících se už během několika měsíců letošního roku.