Tématem konference byla učitelská profese a zavedení kariérního systému pro učitele, který v pondělí 7. listopadu schválila vláda. [celá zpráva]

S tím a také se změnami financování regionálního školství podle ministryně souvisí jak ohodnocení učitelů a možnost budování jejich kariéry, tak i zvyšování kapacit škol, možnost volnočasových aktivit a příprava nových volitelných předmětů.

Zvyšování nároků na pedagogy

Její náměstek Stanislav Štech na tiskové konferenci zdůraznil, že se na pedagogy stále vrší nové požadavky. „Musejí se učit nové kompetence a vzdělávat stále rozmanitější skupiny dětí,“ poznamenal.

Změnit se má i příprava budoucích kantorů na pedagogických fakultách, protože většina jejich absolventů učit nejde. I proto by se kromě růstu platů měla navyšovat praxe při studiu, aby se zvýšila šance jejich udržení v oboru.

Nelze umožnit, aby učil absolvent neučitelského oboru bez dalšího vzděláníStanislav Štech, náměstek ministryně školství

Někteří odborníci by po schválení kariérního řádu uvítali otevření přístupu k učitelské profesi pro všechny absolventy vysokých škol. Pedagogické vzdělání by dle studie společnosti EDUin mohlo nahradit absolvování dvouletého adaptačního období.

Zástupci MŠMT ale s úplným uvolněním nesouhlasí. „Mělo by sice existovat více cest k získání pedagogického vzdělání, ale pedagogický základ je nezbytný. Nelze umožnit, aby učil absolvent neučitelského oboru bez dalšího vzdělání,” prohlásil.

Valachová zároveň kromě toho nesouhlasí, že by zde byl nějaký nebezpečný trend hromadného úbytku žáků veřejného školství. Jde podle ní jen o velmi nízká čísla. „Nejde o dlouhodobý trend, navíc soukromé jsou spíše jen některé střední školy. Prioritou však je, abychom se zabývali veřejným školstvím,“ řekla.

Studenti nejsou nesvéprávní

Místopředseda České středoškolské unie (ČSU), student David Bouz zmínil, že oceňuje snahu resortu zajímat se o žáky a jejich názory. Již dříve ČSU uvedla, že by měli být středoškoláci zapojeni do kariérního řádu učitelů, tedy do jejich hodnocení. [celá zpráva]

„Studenti nejsou nesvéprávní, také se mohou podílet na svém vzdělávání,“ dodal. Podle něj by učitel měl nejen předávat informace, ale být žákům i jistým průvodcem, který jim poradí, kde co najdou. Má také pomáhat těm se zvláštním zájmem o předmět a vysvětlovat těm, které nezajímá, k čemu je užitečný.

Učitelé si nejsou jistí, jak se hájit

Hana Stýblová, prezidentka Asociace základních škol, s tím souhlasí, stejně tak s kariérním řádem. Zmínila i nutnost ochrany učitelů. Již 1. listopadu MŠMT uvedlo, že hrubé útoky na učitele by měly znamenat žákovo okamžité vyloučení. [celá zpráva]

V této souvislosti ministryně Valachová Novinkám sdělila, co ze své zkušenosti považuje za největší problém u českých učitelů - kromě dlouholetého nedostatečného finančního ohodnocení.

„Chybí jim jistota v přístupu k zaměstnavateli, zřizovateli, stejně tak ve vystupování vůči rodičům. Nejsou si často jistí, jak se mohou hájit. Práva přitom samozřejmě mají,“ uzavřela.