Ačkoli je start ještě daleko, hrubé rysy již existují. Putování Folettiho a deseti studentů, kteří zaměří své diplomové práce na francouzské památky, začne v březnu a skončí v červnu.

Poutníky čekají vždy tři týdny pochodu a tři týdny pobytu v klášterech, kde budou zpracovávat materiály shromážděné po cestě. Trasa vede mimo jiné přes Ženevu, Lyon, Conques, Nevers, Fleury, Tours a Rennes.

Pedagog a jeho studenti si poutí budou připomínat cesty, které se konaly zejména v období od 11. do 13. století a změnily fungování církve, umění i celé Evropy.

Snaha naučit se vnímat umění jinak, ne tak rychle

Jak připomíná škola ve své zprávě, také středověcí poutníci využívali možnosti odpočinout si v klášterech, které je ochotně přijímaly, protože návštěvníci je po konci své cesty štědře odměňovali. Klášterům tak výrazně rostl majetek a získaly velké množství peněz a pozemků i v zahraničí.

Hlavním účelem studijní cesty je ovšem podle Folettiho snaha naučit se vnímat umělecká díla jinak.

„Člověk, který se dívá na středověký předmět, to vždy dělá ze své aktuální pozice. My se chceme tak trochu vrátit do středověku a vnímat památky a krajinu, do které je objekt zasazen, zpomaleným poutnickým rytmem, který je v určitém smyslu bližší středověku. Dnes už jsme totiž zvyklí dívat se na věci jen rychle a zblízka,“ vysvětlil pedagog, který působí i na univerzitě v Lausanne, ale učil také v Padově, Neapoli či Poitiers.

Studenti, kteří se na pouť vypraví, mají nachystaný speciální studijní plán tak, aby nezameškali své povinnosti doma. Expertní přednášky, které se pro ně na pouti chystají, si budou moci vyslechnout i jejich kolegové, kteří zůstanou doma v ČR, stejně tak zájemci o umění obecně.