„Oceňuji širokou shodu mezi zástupci vysokých škol a odborné veřejnosti nad podobou statutu, stejně jako dosavadní činnost Národního akreditačního úřadu. Jsem ráda, že se zahajuje proces nových akreditací vysokoškolských studijních programů,” okomentovala to ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Akreditace oblastí

Ministryně dodala, že o prvních akreditacích by se mělo rozhodnout v první třetině následujícího roku. O nových tzv. institucionálních akreditacích by se pak mělo rozhodovat přibližně za rok. Nevystavovaly by se pro studijní obory, ale pro určitou oblast. Obory by si pak školy vypisovaly samy.

„Nová pravidla pro akreditace skýtají příležitost ke zvýšení kvality našeho vysokého školství, kterou nesmíme promarnit,“ doplnila Valachová.

Statut akreditačního úřadu upravuje nejen jeho postupy a organizace činnosti, ale také počty členů a složení hodnoticích komisí, kritéria pro naplňování Seznamu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání nebo pravidla pro výběr členů ze Seznamu hodnotitelů do hodnoticích komisí a jejich odměny.