Loni bylo v takzvané Masarykově jUniverzitě plno za 12 minut. Letos za méně než čtyři minuty, kapacita je stejná – 170 míst plus 30 náhradníků, přičemž 20 míst je rezervováno pro sociálně znevýhodněné děti.

Rodiče chtějí navazující ročníky

„Od rodičů i od dětí nám chodí jen pozitivní ohlasy. Množí se dokonce takové, které volají po navazujících ročnících, aby mohly pokračovat i děti, které už jUniverzitou prošly, nebo abychom vytvořili kurzy i pro rodiče,” uvedla Jaskowiecová.

Nejdůležitější pro děti je, že si můžou všechno zkusit na vlastní kůžiLenka Jaskowiecová

Uvažuje se také o tom, že pořadatelé nachystají aktivity pro rodiče, zatímco se jejich potomci učí.

Nový ročník kurzů pro děti od devíti do 14 let začne v sobotu 22. října slavnostní imatrikulací, následují víkendová setkání na různých pracovištích Masarykovy univerzity.

Loni bylo plno za 12 minut.

FOTO: Masarykova univerzita

„Těší nás, že účastníci nemají zájem jen o přírodovědné obory, na jejichž kurzech to různě bouchá a svítí, ale táhnou i ty humanitní. Nejdůležitější pro ně je, že si můžou všechno zkusit na vlastní kůži. Čím větší aktivita na seminářích, tím větší radost z toho mají,” dodala Jaskowiecová.