Přesné údaje budou k dispozici v říjnu, až školy zanesou informace do centrálního systému. Nízký počet dětí, které se na žádost rodičů přesunuly do běžné školy, ministerstvo považuje za důkaz, že žádná revoluce se od 1. září konat nebude.

KOMENTÁŘ DNE:
Rumuni protestují, EU se blazeovaně neangažuje - Protesty Rumunů proti korupci a nečinnost Evropské unie komentuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Komu Senát nedají? Kdo ho nechce dát?

Kritici změn ve společném vzdělávání varovali před hromadným příchodem dětí s lehkým mentálním postižením do běžných škol.

Nejvíce v Praze a Středočeském kraji

Nejvíce dětí z praktických škol přijde na běžnou základní školu ve Středočeském kraji a v Praze, dohromady jde zhruba o 150 žáků. V dalších krajích jsou to často jednotky dětí a například Plzeňský kraj neočekává přechod žádného žáka.

Děti s lehkým mentálním postižením se na rozdíl od žáků s jinými handicapy vzdělávají převážně odděleně od zdravých spolužáků. Přibývá ale běžných základních škol, které mají zkušenosti s jejich integrací.

Kritika segregace Romů

V souvislosti s praktickými školami čelí Česká republika dlouhodobě kritice evropských orgánů a různých neziskových organizací, že se v nich vzdělává příliš vysoký podíl romských žáků.

Mezi dětmi s diagnózou lehkého mentálního postižení jsou Romové zastoupeni častěji, než odpovídá jejich podílu v populaci, upozorňují kritici. [celá zpráva]

Zkušenosti jsou, nyní se mají zlepšit podmínky

Nárok na vzdělávání ve spádové škole mají děti s různým druhem handicapu od roku 2005. Podle údajů České školní inspekce mají nějaké zkušenosti se začleňováním takových žáků čtyři pětiny základních škol.

Novela zavádí nárokové financování podpory pro tyto děti ze státního rozpočtu. To by mělo zlepšit podmínky pro školy, které takové žáky vzdělávají.