Hlavní obsah

Pedagogická fakulta MU začne studenty připravovat na inkluzi

30. 5. 2016, 16:01
Novinky,

Novou koncepci společného pedagogicko-psychologického základu pro studenty učitelství představila Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (MU) v Brně. Stalo se tak na páteční konferenci Vzděláváme společně, kterou pro učitele a vzdělávací poradce uspořádala k tématu inkluze univerzita spolu s ministerstvem školství. Na konferenci si lidé z praxe předávali zkušenosti, jak lépe učit.

Foto: Masarykova univerzita

Ilustrační foto

Článek

„Akademická obec sehrává výraznou roli v náhledu na vzdělávání, jeho priority a způsoby, jak se budou učit naše děti - ať už jsou nadané, s logopedickými vadami nebo dalšími handicapy, které vyžadují různou míru podpory,“ uvedla na konferenci ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

„Jsou to totiž právě absolventi univerzit, kteří pak stojí před tabulí a s těmito dětmi pracují. Proto velmi vítám koncepci, se kterou nově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity přišla,“ dodala.

Dva nové předměty

Díky nové koncepci pedagogické fakulty si inkluzivní přístupy osvojí budoucí učitelé už v rámci přípravy na kantorské povolání. Odborníci označují takovou přípravu za velmi potřebnou. Vyzývají také, aby se víc pracovalo na snaze získat zpět respekt pedagogům a dalším pracovníkům ve školství.

Pro přípravu budoucích učitelů na specifické potřeby některých dětí zavede již od nadcházejícího akademického roku Pedagogická fakulta MU dva nové předměty. V bakalářském studiu to bude Speciální a inkluzivní pedagogika a v navazujícím magisterském předmět Inkluzivní vzdělávání.

„Podstata koncepce předmětu netkví jen v osvojování vědomostí o jednotlivých druzích znevýhodnění, ale v získávání specifických zkušeností s tím, jak konkrétního žáka ovlivňuje jeho znevýhodnění v prostředí běžné školy. Pojetí předmětů vede studenty k získání kompetencí, které jim umožní s dítětem pracovat bez ohledu na to, jaké znevýhodnění má,“ přiblížil děkan Jiří Němec.

Doučování dětí ze znevýhodněného prostředí

Nový pedagogicko-psychologický základ, který mají budoucí učitelé od září absolvovat, přinese také více výuky v menších seminárních skupinách a novou formu pedagogické praxe. Všichni studenti od druhého ročníku budou doučovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

„Studenti budou docházet přímo do rodin nebo do nízkoprahových zařízení. Ze strany rodičů doučovaných dětí cítíme po tomto druhu výuky vysokou poptávku,“ doplnil Němec.

Podle ministryně je nutné dále intenzivně připravovat řešení skutečných a dlouhodobých problémů české vzdělávací soustavy, především dokončit změny ve financování regionálního školství, dát mu potřebnou stabilitu a předvídatelnost, rovněž navyšovat finanční prostředky pro učitele.

Reklama

Související články

Peníze na asistenty se musí vydupat

19. 5. 2016, 21:08

Ačkoliv ministerstvo školství letos rozdělilo na inkluzivní opatření 600 miliónů, do škol se v mnoha případech nedostaly. Ředitelé však mají možnost, jak si...

Výběr článků