Motivací ke studiu jsou ideály čerstvých maturantů, kteří si chtějí život naplnit tím, co považují za podstatné. „Většinou v té době nehledí na to, zda to zaměstnání přinese ekonomický zisk,” poznamenal.

Z praxí při studiu se prý studenti většinou vracejí nadšeni a bezprostředně po promoci většina z nich nastupuje do škol.

Po letech nadšení mizí

Ačkoli přesná čísla fakulta nemá, ze zkušeností absolventů vyplývá, že po několika letech se u řady mladých učitelů situace mění. Hledají si zaměstnání, které je lépe uživí při hledání bydlení a zakládání rodiny. Někdy při tom učí na malý úvazek.

„Kdyby nastaly ve školství lepší podmínky, věřím tomu, že by odhodili veškerou jinou práci pryč a věnovali se jenom učení,” řekl děkan, který v čele fakulty nahradil Radku Wildovou.

Dobrý učitel musí být podle Nedělky nejen odborníkem v daném oboru, ale také musí znát způsoby pedagogické práce a do určité míry plnit roli psychologa. Nejen v Česku je tak velký prostor pro rozvoj didaktik jednotlivých předmětů.

„Učitel musí znát postupy, které jsou vyzkoušené a které pak může uplatnit v praxi,” řekl děkan.

Učitelská příprava by měla být už v bakaláři

Po takzvaném boloňském procesu, který na většině vysokých škol rozdělil studium na bakalářský a magisterský stupeň, byla zhruba před deseti lety didaktická část soustředěna pouze do magisterského studia. Na bakalářském stupni studenti získávali odborné znalosti ze svých oborů.

Nebyla to ale ideální varianta. „Později se ukazovalo, že to asi nemusí být úplně vždy striktně odděleno. Že by bylo dobré, kdyby už v bakalářském studiu byl ten obor poznamenán učitelskou přípravou,” řekl Nedělka.

Částečně se to upravovalo již nyní a ve větší míře se to projeví v nové podobě studijních programů, podle nichž se budou budoucí učitelé vzdělávat od akademického roku 2017/2018.

Studenti budou mít praxi už na bakalářském stupni. „Budou se seznamovat s chodem školy a chodem výuky nejen ve svém oboru. Jsou to praxe, které studenty motivují,” dodal děkan.

Klíčovými zůstanou praxe v magisterském studiu, u nichž by měla být posílena zpětná vazba. Studenty by měli sledovat a hodnotit nejen učitelé ze základních nebo středních škol, ale také vysokoškolští pedagogové. Měli by dávat praktické tipy pro případné zlepšení.

Pedagogickou fakultu navštěvuje zhruba pět tisíc studentů, dalších více než 1400 se účastní kurzů celoživotního vzdělávání.