Cena nese název po světově známém českém chemikovi. Zamíří například za Janem Hladkým, který se v Matematickém ústavu věnuje diskrétní matematice, tedy oblastem, v nichž hlavní roli hrají celá čísla. Metody jsou důležité pro řešení problémů v informatice, například při hledání dopravního spojení nebo rozpoznání i mírně poškozeného čárového kódu.

Naopak fyzik Kamil Olejník je vedoucím nově vybudované laboratoře nanolitografie na Fyzikálním ústavu, kde připravuje vzorky a nanosoučástky pro další česká pracoviště. Nová technologie slibuje zásadní snížení spotřeby.

Skloubení literární vědy s výpočetní technikou

Tomáš Jůza z Biologického centra zkoumá plůdková společenstva ryb ve stojatých vodách. Mají zásadní vliv na děje v potravních sítích i na kvalitu vody a určují budoucí vývoj jezer a nádrží.

Jůza se specializuje na druhy žijící ve volných vodách, tedy v jezerech, nádržích či mořích. Jejich průzkum je mimořádně náročný, a proto o nich doposud chyběly jakékoliv spolehlivé informace. Jůzovy práce již stačily přispět k poznání v celosvětovém měřítku.

Z oblasti společenských věd získá prestižní cenu například socioložka Martina Mysíková ze Sociologického ústavu. Zkoumá postavení žen a mužů na trhu práce, sociální nerovnost i chudobu. Další oceněný, bohemista Petr Plecháč, se zabývá teorií verše a dokáže skloubit literární vědu s výpočetní technikou. Snaží se také svůj výzkum popularizovat, je například spoluautorem knihy Báseň a počítač.

Přehled laureátů prémie Otto Wichterleho

Oblast věd o neživé přírodě:

1. Michal Cifra, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2. Prokop Hapala, Fyzikální ústav AV ČR
3. Jan Hladký, Matematický ústav AV ČR
4. Michael Komm, Ústav fyziky plazmatu AV ČR
5. Kamil Olejník, Fyzikální ústav AV ČR
6. Hanuš Seiner, Ústav termomechaniky AV ČR
7. Štěpán Stehlík, Fyzikální ústav AV ČR
8. Tomáš Přikryl, Geologický ústav AV ČR

Oblast věd o živé přírodě:

9. Michal Behuliak, Fyziologický ústav AV ČR
10. Petra Cuřínová, Ústav chemických procesů AV ČR
11. Martin Ferus, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
12. Pavel Hrouzek, Mikrobiologický ústav AV ČR
13. Tomáš Jůza, Biologické centrum AV ČR
14. Katarína Smolková, Fyziologický ústav AV ČR
15. Pavla Sojková, Biologické centrum AV ČR
16. Martin Šálek, Ústav biologie obratlovců AV ČR

Oblast humanitních a společenských věd:

17. Martina Mysíková, Sociologický ústav AV ČR
18. Ota Pavlíček, Filosofický ústav AV ČR
19. Petr Plecháč, Ústav pro českou literaturu AV ČR
20. Vítězslav Sommer, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
21. Filip Vostal, Filosofický ústav AV ČR