„Chybějí nám ještě účastníci z věkové skupiny 40 až 50 let a rádi bychom přilákali více lidí ve věku 20 až 30 let,“ uvedl manažer projektu Jan Cacek.

Dlouhodobý výzkum už má také první výsledky. Z pilotní studie vyplynulo, že průměrná hodnota body mass indexu české dospělé populace se na pomyslné škále pohybuje v oblasti nadváhy a blíží se spíš k obezitě. Data ukazují, že hůř jsou na tom s množstvím tuku v těle a podílem svaloviny ženy. Překvapující pro vědce bylo to, že normy převyšují hlavně senioři.

Výzkum zahrnuje dvě sady testů. „Každý z účastníků nejprve odpoví na dotazník a pak jej čekají drobná vyšetření,“ uvedl Cacek.

Technika a typologie chůze se zjišťuje na speciálním přístroji. Dobrovolník má na těle připevněných 23 reflexních bodů, které umožňují jednodušší vyhodnocení videozáznamu. Účastník provede pět pokusů přirozenou a pět velmi rychlou chůzí.

Vyšetření dohromady trvají asi 50 minut a konají se v laboratoři biomotoriky v bohunickém kampusu. Dobrovolníci nezískávají finanční odměnu, benefitem pro ně je bezplatné stanovení složení těla.