Mezi odpověďmi chlapců a dívek byly poměrně velké rozdíly, nicméně trend je stejný nezávisle na pohlaví.

Ještě v 6. třídě baví učení 37 procent chlapců, o rok později už jich je jen 29 procent. Mezi osmáky se pak najde už jen pětina, pro které je učení zábava, a u deváťáků je to jen 19 procent.

Naproti tomu mezi dívkami v 9. třídě je 33 procent, které baví učit se. V průměru tedy učení baví jen pětinu raných adolescentů.

Obecně ale dívky učení baví více než chlapce, například v 6. třídě jich je bezmála polovina. V 7. třídě nadšení rovněž opadá, konkrétně na 40 procent, a v osmé na 35 procent.

S rostoucím věkem také děti čím dál více zanedbávají přípravu do školy. Více než čtyři pětiny šesťáků připustily, že se do školy připravují vesměs každý den. Mezi sedmáky jich jsou tři čtvrtiny a v 8. třídě jen 71 procent. Poté následuje velký skok – s každodenní přípravou počítá už jen 57 procent deváťáků.

Opět je zde patrný nezanedbatelný rozdíl mezi dívkami a chlapci. Zatímco mezi dívkami v 9. třídě se snaží každý den připravovat na vyučování 61 procent, u chlapců jich je 53 procent.

Elektronická mládež

Dotazník Scia se zabýval i tím, jak děti využívají informační technologie. Ukázalo se, že žáci na 2. stupni využívají moderních vymožeností ve značné míře. Opět byla patrná závislost na věku, ale hlavně na účelu.

Tak například 68 procent šesťáků využívá IT k vyhledávání informací pro vlastní potřebu, 84 procent jimi elektronicky komunikuje (skrz e-mail, chat či sociální sítě), ovšem ke vzdělávání je využívá 53 procent.

U deváťáků už je 84 procent těch, kteří si pro sebe vyhledávají informace, 95 procent se připojuje kvůli komunikaci a celé tři čtvrtiny využívají IT k učení.

„Pro využití informačních technologií k učení je zatím otevřen velký prostor. Žáci mají informační technologie spojené s úplně jinými kvalitami, což je možná škoda a do značné míry je to způsobeno tím, že školy zůstávají ve značné většině k informačním technologiím rezistentní,“ poznamenal k tomu mluvčí společnosti Scio Bohumil Kartous.

Není bez zajímavosti, že dívky využívají elektronické komunikace o něco více než chlapci. Podle zjištění mají dívky před chlapci zhruba roční náskok.

„Před zhruba 10 lety mít počítač znamenalo buď hrát hry, nebo programovat, nebo se věnovat technickým záležitostem, ale byla to vyloženě věc chlapecká. S rozvojem sociálních sítí se to začíná obracet ve prospěch dívek, což potvrdily i další studie z celého světa. Takže dnes je pro dívky počítač skoro důležitější než pro chlapce,“ komentoval Kartous.