Na nich byly podle vědce „odhaleny objevující se, měnící se nebo mizející objekty viditelných rozměrů od decimetru do půlmetru“.

„Náhodný vznik jejich obrazů pomocí šumu lze jen těžko objasnit,“ napsal Xanfomaliti, který pracuje v Ústavu kosmických výzkumů ruské akademie věd.

Útvary mají podle vědce podobu disku, nebo dokonce škorpióna. Například objekt připomínající štíra se na záběrech objevuje po 90 minutách od zapnutí kamery a za dalších 26 minut mizí. Na místě, kde byl, přitom zůstává vytlačená rýha.

Na Venuši ovšem vládnou podmínky, které podle některých vědců vznik života vylučují: teplota povrchu se pohybuje okolo 460 stupňů Celsia a v atmosféře převládá oxid uhličitý.

„Není ale na místě tento přístup považovat za pozemský šovinismus?“ ptá se vědec.