Tento standard sjednocuje všechny aplikace v domácnostech i kancelářských budovách od kontroly osvětlení, klimatizace, ventilace, alarmu, vodního hospodářství, monitoringu až po energetický management budov.

„Zvolili jsme si jako partnerskou instituci Univerzitu Tomáš Bati ve Zlíně, protože má funkční zázemí a disponuje velkým týmem zkušených odborníků. Velmi výhodná je také poloha Univerzity ve Zlíně - je v dosahu pro zájemce o certifikační kurzy nejen z České republiky, ale také ze Slovenska,“ řekl Radim Hendl ze společnosti Schneider Electric.

Kurzy jsou ukončeny závěrečným testem a praktickou zkouškou. Po úspěšném absolvování kursu obdrží účastníci certifikát Partner KNX opravňující k uvedení na stránky asociace Konnex jako partnera KNX, který je vyškolen pro projektování, montáž, parametrizaci a oživování systémových instalací podle EN 50090 a ISO/IEC 14543 s celosvětovou platností.

Školicí materiály připravila Zlínská univerzita. Schneider Electric přispívá svými expertizami, produkty a dokumentací, takže se účastníci mohou těšit na setkání s nejnovějšími aplikacemi z reálné praxe.“

Školení jsou čtyřdenní, pátý den je věnován testům a praktické zkoušce.