„Publikace přináší cenné a potěšitelné výsledky s tím, že ukazuje Prahu 5 jako největší a nejvýznamnější region hlavního města Prahy nejen počtem obyvatel, ale mimořádnou koncentrací výrazných tvůrčích talentů,“ vysvětluje smysl projektu  místostarosta Michal Šesták.

V knihách se prezentuje řada významných postav minulosti, někdy vzdálenější, jindy zcela nedávné: vedle významných stavebních podnikatelů, národohospodářů nebo politiků, tu najdete portrét malíře Věnceslava Černého, navždy zapsaného do národního povědomí jako ilustrátora Starých pověstí českých, hereček Nataši Gollové, Antonie Nedošínské a Heleny Růžičkové, architekta Vladimíra Grégra, klavírního virtuóza Josefa Páleníčka nebo mistra Karla Gotta.