Veterináři z Brna jedou do Afriky už popáté. Projekt Mt. Kulal Dogs Preventive Vaccination byl zahájen již v roce 2006 na podnět náčelníka a stařešiny samburské vesničky Satab, kde na pokousání psy nakaženými vzteklinou zemřelo několik dětí. Od té doby se specialisté z Ústavu parazitologie spolu s kolegy z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a z rumunské University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj - Napoca vydávají pravidelně v letních měsících do oblasti v okolí jezera Turkana v severní Keni.

Zde několik týdnu provádějí řízenou vakcinaci psů s cílem dosáhnout maximální možné míry proočkovanosti psí populace. Na projektu od letošního roku participuje i nová česká nevládní organizace Veterináři bez hranic ČR, o.p.s., na jejíž činnosti se specialisté z VFU Brno podílejí.

Nejdřív je nutné jednat s kmenovými náčelníky

„Samotné vakcinaci vždy předchází jednání s náčelníky a stařešiny jednotlivých komunit,“ říká koordinátor projektu David Modrý. „Tří až pětičlenný vakcinační tým pak navštěvuje jednotlivé vesnice s cílem naočkovat během několika dní maximum psů a koček v dané lokalitě. Současně s vakcinací se sbírají anamnestická data a odebírají vzorky pro další vyšetření jako detekce endo a ektoparazitů, genetická vyšetření či sérologie,“ doplňuje Modrý.

Absence veterinární péče umožnila získat data o výskytu protilátek

Veterinární specialisté získali v rámci projektu také jedinečnou možnost pro pozorování vývoje tohoto infekčního onemocnění. Tamní populace psů je mimořádná tím, že se dosud nesetkala s jakoukoliv formou veterinární péče a představuje tak unikátní model studia epidemiologie a vzájemných interakcí a asociací s genetikou hostitele. Vědci tak postupně hromadí údaje o celém spektru infekčních onemocnění sledovaných psů. Tak se jim například podařilo získat unikátní data o výskytu protilátek proti vzteklině u prozatím nevakcinovaných psů a velbloudů.

Naočkovali už stovky zvířat

Dosavadní výsledky práce hovoří jasně o smyslu tohoto projektu. Během pěti let byly naočkovány stovky psů, koček, velbloudů a oslů patřících domorodcům etnik Samburu, Turkana, Rendile a El-Molo. Každoročně je vakcinovaná oblast rozšiřována a v současnosti jsou vakcinována zvířata ve dvou desítkách lokalit.

Ve vakcinované oblasti došlo k dramatickému poklesu počtu případů úmrtí člověka a významně zde vzrostlo povědomí o vzteklině, nutnosti vakcinace psů a ošetření pokousaných. Ve spolupráci s fondem Medela se podařilo zajistit a systematizovat finanční prostředky pro hrazení léčby pokousaných osob pro tzv. postexpoziční terapii (PET), která v samých začátcích byla pro domorodce takřka nedosažitelná.

O důležitosti projektu pro Českou republiku svědčí i to, že zástupci z VFU Brno za svou práci získali v roce 2009 medaili Ministerstva zahraničí ČR.