Podle Davida Matušky z české překladatelské agentury CEET začne Evropa po loňském útlumu znovu rozjíždět projekty, které pozastavila krize. „Zahraniční firmy potřebují velké množství překladů pro cílové trhy. To je třeba příklad Microsoftu,“ prozradil Matuška, podle kterého je právě Česká republika považována v rámci oboru za centrum lokalizace. Bez ní se již dnes téměř žádný

Strojové překlady: pro a proti

překlad neobejde, zohledňuje totiž plně i místní a oborová specifika.

Budoucnost vidí překladatelé také v důsledném uplatňování technologií, zejména strojových překladačů. „Překladatelé by měli začít akceptovat, že strojové překladače budou čím dál nezastupitelnější, zejména v oblasti technických překladů,“ říká Matuška. Potvrzuje tak dlouholeté zkušenosti nejen v oblasti užívání, ale i vývoje nových technologií.

„Firmám, které to nebudou akceptovat ať už po stránce ekonomické či technologické, jednoduše ujede vlak,“ dodává Matuška, jehož firma se podílí na vývoji strojového překladače Evropské unie – Euromatrix.

Budou z překladatelů editoři a korektoři?

Jeho slova potvrzuje i Rebecca Petras z vedení Asociace GALA: „Nové technologie budou čím dál častěji nedílnou součástí překladatelského oboru, ať se nám to líbí či nikoliv, a překladatelé si budou muset zvyknout, že se alespoň v oblasti technických překladů postupně přemění spíše v editory a korektory, kteří budou upravovat strojové překlady.“

Strojové překlady však zdaleka nejsou použitelné na všechny typy textů. „Strojové překlady se v budoucnu stanou jistě nezbytností. Například při překladu manuálů. I když na druhou stranu si musíme ujasnit, že strojové překladače nespasí vše. Například u velkého množství marketingových překladů je lidský prvek nezbytnou součástí. Stroj je jen stroj, kterému mohou také dojít baterky,“ říká s nadsázkou Jean-Luc Mazet ze společnosti Hewlett-Packard.

Příští rok v Lisabonu

V Praze se překladatelé sešli na společné konferenci po deseti letech. Zúčastnilo se jí na 200 zástupců světových jazykových agentur, ale i nadnárodních firem a institucí, jako je například Světová banka či Hewlett-Packard. Předchozí ročník sympozia GALA proběhl v loňském roce v Mexiku. Příští rok se setkání uskuteční v Lisabonu.