Sluneční soustava připomíná při pohledu z opravdu velké vzdálenosti vajíčko chráněné skořápkou tvořenou ledem pokrytými tělesy - kometami, které se říká Ortův oblak. Má jít o pozůstatek původní planetární mlhoviny, ze které se zformovala naše sluneční soustava. Ovšem ani jeho existence nebyla prokázána, a to chce NASA změnit.

Video

NASA vypustila teleskop, který bude hledat "neviditelná" tělesa.

Existence Nemesis, neviditelné hvězdy, se zakládá na hypotéze, že gravitační síly mezi oběma hvězdami, které se pohybují po orbitě kolem společného těžiště, pravidelně působí na Ortův oblak a vytrhávají z něj komety, které pak obíhají kolem Slunce po značně protáhlých drahách.

Přestože astronomové pátrají po vzdálených hvězdných systémech, nejbližší začíná 50 000 AU od Slunce (1 AU - vzdálenost Země od Slunce).

Nejvzdálenějším zaznamenaným objektem je nedávno objevená trpasličí planetka Sedna, která má neobvykle protáhlou oběžnou dráhu kolem Slunce. Jde o dosud nejvzdálenější známý objekt, který byl zpozorován v naší soustavě, jeho vzdálenost od Slunce se pohybuje od 76 do 975 AU. Jeden oběh planetky kolem Slunce trvá 10,5 až 12 tisíc let.  Její protáhlý orbit mohl vzniknout právě pod vlivem druhé hvězdy.

John Matese z University of Louisiana se domnívá na základě dostupných dat, že Nemesis by mohla být tak třikrát až pětkrát větší než Jupiter. Na hvězdu to není mnoho, ale přesto se vědci domnívají, že jde spíše o malou hvězdu než o velkou planetu. Richard Muller z University of California, který přišel s teorií existence Nemesis jako první, se domnívá, že Nemesis je rudý trpaslík ve vzdálenosti 1,5 světelného roku od Slunce.

WISE má pátrat po hvězdách ve stadiu hnědého trpaslíka do vzdálenosti 25 světelných let. Hnědí trpaslíci jsou ovšem větší, nicméně vzhledem ke vzdálenosti se předpokládá, že nový teleskop by mohl podat první důkaz i o Nemesis a zachytit vliv její gravitace.