Chrám byl založen roku 1344 Karlem IV. na místě Spytihněvovy baziliky a ještě starší rotundy Václavovy; k jeho stavbě byl povolán z Francie mistr Matyáš z Arrasu, který dílo pojal jako katedrálu klasického francouzského typu. Půdorysně nejbližší je katedrála v Narbonnu. Chrám měl mít chór s ochozem a věncem kaplí, příčnou a tři lodi.

Dílo bylo započato stavbou prostřední ze závěrových polygonálních kaplí a přilehlého ochozu. Při stavbě osmé kaple na jihu v roce 1352 Matyáš zemřel a v roce 1353 byl povolán jeho nástupce třiadvacetiletý Petr Parléř z Gmündenu ve Śvábsku, architekt, který sice za základní koncepci přijal projekt Arrasův, změnil však konvenční polygonální půdorys závěrových kaplí za obdélníkový a francouzský detail nahradil vlastní koncepcí, v níž nastoupil cestu k architektuře pozdně gotické.

V letech 1356-1386 dokončil systém závěrových kaplí s ochozem, provedl stavbu chóru, jeho opěrný systém a založil velkou věž, jakož i příčnou loď s tzv. Zlatou bránou. Zemřel roku 1399 a pochován, stejně jako jeho předchůdce, je v chrámě.

Vánoce ve Svatovítské katedrále

Vánoce jsou hned po každoročním slavení velikonočního tajemství v církvi nejstarobylejší vzpomínkou a oslavou narození Páně; a to se koná v době vánoční.

Obsah adventní doby vyjadřují staré české adventní písně - roráty. Pojem roráty pochází z latinského rorate, neboli rosu dejte, což je odkaz na jeden z hlavních motivů rorátních písní Rorate coeli desuper neboli Rosu dejte nebesa shůry. Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. Tyto zpěvy doprovázely mše a bohoslužby k Panně Marii během adventní doby.

„V pátek 7. prosince se od 11 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat již po osmé mše svatá za hnutí „Na vlastních nohou – Stonožka“, kterou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka společně s hlavním vojenským kaplanem plk. P. Jaroslavem Knichalem a kpt. P. Petrem Šabakou. V neděli 16. prosince od 10 hodin bude apoštolský nuncius, Mons. Charles Daniel Balvo, v katedrále sloužit mši svatou, na kterou skauti přinesou Betlémské světlo,” uvedl Mgr. Stanislav Zeman z Arcibiskupství pražského.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.