Hlavní obsah
Autory české edice unikátního Hesseliova urbáře jsou Vladimír Waage, Šárka Steinová a překladatel Jaroslav Koláčný. Foto: Kateřina Ostradecká

Vzácný Hesseliův urbář se po tři sta letech dočkal českého vydání

Svého prvního českého vydání se po více než tři sta letech dočkal broumovský Hesseliův urbář. Jde o vzácnou knihu ze 17. století, která byla vyhlášena kulturní památkou. Její originál je v současné době uložen ve Státním archivu v Zámrsku.

Autory české edice unikátního Hesseliova urbáře jsou Vladimír Waage, Šárka Steinová a překladatel Jaroslav Koláčný. Foto: Kateřina Ostradecká
Vzácný Hesseliův urbář se po tři sta letech dočkal českého vydání

Hesseliův urbář předkládá soupis majetku a daňových povinností poddaných broumovského klášterního panství a je souborem důležitých úředních dokladů.

Kniha je výsledkem inventury veškerého majetku kláštera, kterou provedl správce panství Johann Georg Hesselius v letech 1676 - 1677. Zcela unikátním prvkem urbáře je 24 obrazových příloh textové části, tzv. pohledových map, které Hesselius sám namaloval.

Ilustrace jsou propojeny s textem urbáře důmyslným systémem čísel a značek umožňujících překvapivě dobrou orientaci v obou dokumentech navzájem. Hesseliův urbář je prvotřídní památkou regionálního i evropského významu, která si zasloužila moderní vydání v překladu do češtiny s doprovodem odborných poznámek, vysvětlivek a se zevrubnými komentáři.

Vydání českého překladu této unikátní archivní památky se ujalo Národní zemědělské muzeum za přispění Agentury pro rozvoj Broumovska. Výsledkem je ručně vázaná kniha Urbarium neoscriptum cum explicatione brevi čili Nově sepsaný řád všech trvalých povinností a rent, které plní a odvádějí dědiční poddaní slavného kláštera Broumova ve městě a okolí.

Autory edice jsou pracovník Národního archivu ČR Vladimír Waage, redaktora Šárka Steinová, která vytvořila osobní rejstřík a text edice seřadila podle původního rukopisu, a z němčiny přeložil urbář do češtiny Jaroslav Koláčný.

„Práci na překladu jsem chápal především jako velice zajímavou činnost, podobnou někdy i detektivní práci. Vzhledem k tomu, že urbář je z druhé poloviny 17. století, odpovídá tomu jednak slovní zásoba, ale také stylistická stránka textu. Nejde jen o "barokní" sáhodlouhá souvětí, ale na druhé straně také o některé výrazy, ať už odborné, či pouze nářeční. Protože jsem měl k dispozici jen současné slovníky a internet, bylo dohledání některých významů slov doslova titěrnou a mnohdy právě i "detektivní" prací. Překlad mi s přestávkami trval něco přes půl roku,“ popsal svou práci na urbáři Jaroslav Koláčný.

Vladimír Waage k vydání urbáře dodává: „Myslím si, že dnešní občané Broumovska, kteří sem přišli po II. světové válce a zdejší kraj si zamilovali, našli v něm práci a přátele a tím se pro ně stal domovem, si nyní mohou v jazyce, kterému dobře rozumějí, přečíst významnou archivní památku pro oblast, kde se úřadovalo a mluvilo do roku 1945 německy. V tom vidím význam této edice.“

Urbář bude veřejnosti představen během besedy 20. dubna v Kreslírně broumovského kláštera za přítomnosti autorů edice.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků