Hlavní obsah
Foto: Jana Schmiedtová

VOŠ restaurátorská vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na obor restaurování keramiky

Stále tápete, na jakou školu jít? Nedostali jste se, nebo vám nevyhovuje obor, který studujete? Nebaví vás teorie a rádi byste zkusili něco víc řemeslného? Chcete udělat zásadní životní změnu a hledáte něco nového? Pak dávejte pozor, řešení existuje. Co takhle restaurování keramiky?

Foto: Jana Schmiedtová
VOŠ restaurátorská vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení na obor restaurování keramiky

Studijní obor je tříletý s denní formou vzdělávání, zakončený absolutoriem. Výuka se zaměřuje na záchranu keramických artefaktů. Keramické předměty, jejichž zrestaurováním se vrací jejich historická a estetická hodnota, poskytují škole převážně muzea, archeologické společnosti i soukromí majitelé.

V prvním ročníku se studium zaměřuje na archeologický materiál. Zpracovávají se keramické předměty od neolitu po středověk. Ve druhém ročníku je pozornost věnována lidové hrnčině, fajánsovým předmětům a kamenině. Ve třetím ročníku je výuka zaměřena na zpracování porcelánu.

Součástí pracovního postupu je osvojení restaurátorských technik, chemických analýz, kompletace a určování keramických střepů, lepení, doplňování chybějících částí a závěrečná retuš.

Studenti pracují převážně na historických originálech a mají tak jedinečnou příležitost seznámit se i s celou řadou vzácných keramických objektů, které zdobí depozitáře uměleckých sbírek. Výuka je provázaná s dalšími odbornými předměty, které jsou součástí učebního plánu. Příkladem je předmět základy fotografování, kdy student provádí odbornou obrazovou dokumentaci všech fází restaurátorského postupu.

Studenti získávají odborné znalosti v technologii a materiálech používaných při konzervování a restaurování keramiky, učí se základy vytváření nádoby na hrnčířském kruhu a modelování z volné ruky, zušlechťování povrchu nádob výpalem v peci na dřevo či zakuřováním.

Součástí studia jsou dějiny umění a dějiny řemesla. Ve výtvarné přípravě si uchazeč prohlubuje talent modelováním, kreslením a malováním. V cizím jazyce si studenti osvojují odbornou slovní zásobu, pracují s cizojazyčnými odbornými texty a literaturou. Studium je obohaceno poznávacími zájezdy v zahraničí i v České republice, odbornými exkurzemi a přednáškami.

Více o Vyšší odborné škole:

VOŠ restaurátorská se zrodila jako pomaturitní studium při Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Později bylo pomaturitní studium transformováno na vyšší odborné. V roce 2003 byl pak otevřen nový obor Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik.

Na konci loňského roku se škola přestěhovala z Maloměřic do centra Brna na Francouzskou ulici, kde byly nově vybudovány unikátní restaurátorské ateliéry. Na škole lze studovat tyto obory: Konzervování a restaurování keramiky, Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik.

Pro budoucí absolventy školy se připravuje možnost prostupnosti do studia na vysoké škole, kdy jedním rokem navazujícího studia na Masarykově univerzitě získají bakalářský titul.

Přijímací zkoušky proběhnou: 19. září.

Přihlášky k přijímacímu řízení podávejte do 10. září (osobně lze i později), a to na adresu VOŠR: Francouzská 101, 602 00 Brno

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků