Hlavní obsah
účastníci na první přednášce Foto: Josef Kubíček

Virtuální univerzita třetího věku zahájila nový semestr

Letní semestr akademického roku 2017/18 seniorů, účastníků Virt U3V (virtuální univerzity třetího věku) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, byl oficiálně zahájen v pátek 2. února první přednáškou na téma Proměny a vývoj architektury a urbanismu regionu ve 20. století

účastníci na první přednášce Foto: Josef Kubíček
Virtuální univerzita třetího věku zahájila nový semestr

Před touto přednáškou proběhla již 19. ledna 2018 výroční členská schůze UKS (univerzitní klub seniorů), na které seznámila její předsedkyně Bronislava Wágnerová přítomné členy s činností v roce 2017, nastínila rámcový program a jeho výhled na začátek roku, který bude průběžně aktualizován.

Po ukončení VČS se uskutečnila avizovaná přednáška ing. Vlasty Gazdové z Centra životní rovnováhy na téma Zvyšujeme psychickou odolnost.

Prvním přednášejícím z celkem 11 témat, která proběhnou do poloviny června, byl PhDr. Jiří Jung, Ph.D. z katedry dějin umění a kulturního dědictví, Filozofické fakulty Ostravské univerzity.  

Celkem 90 účastníků na této akci, kteří zcela zaplnili učebnu, byli seznámeni s tím, jak města i obce moravskoslezského regionu prošla během 20. století radikální proměnou související nejen s vývojem architektonických stylů, ale především s industrializací regionu a proměnou životního stylu jednotlivých sociálních vrstev.

Přednáška srozumitelnou formou představila důležité etapy ve vývoji architektury a urbanismu Ostravska, seznámila posluchače s hlavními architektonickými proudy, které ovlivnily zdejší stavební kulturu a upozornila na odlišnosti stylu regionu a kulturních center (zejména Praha, Brno).

Po krátkém úvodu věnovaném situaci na počátku 20. století byla hlavní pozornost věnována 3 epochám - meziválečné architektuře za první republiky, výstavbě průmyslových měst v 50. letech v duchu socialistického realismu (Sorela) a následně panelové výstavbě let 60. - 80. 20 století. Samozřejmostí bylo i to, že vše bylo představeno a doprovázeno bohatou prezentací snímky nejen staršího data, ale i novějšími z měst např. Ostravy, Opavy, Českého Těšína a dalších z tohoto regionu.

Přednáška s nebývale vysokou účastí svědčila o zájmu seniorů o tento semestrální kurz s názvem Vzpomínky na 20. století, který je financován z evropských fondů. Lze věřit, že i druhé pokračování na téma Ostravská průmyslová oblast v průběhu 20. století, naplánované na 16. února, bude také v tak hojném počtu navštíveno. 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků