Hlavní obsah
Veletrh sociálních služeb představil důležitou pomoc pro každého jedince, kterou se může stát Linka důvěry. Foto: Stanislava Dvořáková

Veletrh v Ústí nad Orlicí radil, kam se obrátit v případě krizové situace

Město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb připravilo na čtvrtek 16. dubna v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí Veletrh sociálních služeb s prezentací jednotlivých organizací působících v regionu.

Veletrh sociálních služeb představil důležitou pomoc pro každého jedince, kterou se může stát Linka důvěry. Foto: Stanislava Dvořáková
Veletrh v Ústí nad Orlicí radil, kam se obrátit v případě krizové situace

Na Veletrh sociálních služeb pravidelně přichází řada občanů, kteří potřebují poradit se vzniklou situací, ale i ti, kteří se informují pro případ, kdyby se do nějaké krizové situace dostali.

Jako první pro všechny pomoc nabídla linka důvěry 465524252 v nonstop provozu, na kterou se lze v případě potřeby se zachováním anonymity obrátit. Zavolat nebo napsat mail může každý, kdo se dostal do nějaké pro něho bezvýchodné situace. Stydět se za svoji bezradnost nemusí, neboť heslem linky důvěry je: K životní moudrosti patří, že máme nárok být někdy slabí.

Protože značná část problémů vzniká na základě negativních projevů chování dětí, byla zastoupena četná školská poradenská zařízení, která nabídla diskrétní odbornou pomoc rodinám s dětmi, kde se vyskytují výchovné problémy.

O rodinnou terapeutickou konzultaci v Středisku výchovné péče Mimoza mohou požádat rodiče či další rodinný příslušník, ale i samo dítě nebo mladý člověk do 18ti let.

Pedagogicko-psychologické a sociální služby nabídlo Sociálně pedagogické centrum Kamínek, a to pro děti a mládež s mentálním postižením (vady řeči a sluchu, tělesná a kombinovaná postižení a autismus).

Se speciálními službami pro děti se sluchovým postižením se představilo Centrum pro dětský sluch Tamtam, ústecké středisko Audiohelp, pro nevidomé a slabozraké, odbočka Česká Třebová SONS a Tyfloservis a pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra Centrum pro autismus zPASti a dětské rehabilitační centrum Lentilka.

Důležitou informaci o programu Podpora pro rodinu a dítě přineslo občanské sdružení Amalthea, které nabídlo jednak pomoc při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte ve vlastní rodině nebo jeho návrat z náhradní rodinné či ústavní péče a v případě, že nejsou podmínky ve vlastní rodině podporu náhradním rodinám a dětem v pěstounské či adoptivní péči.

Spolek Fond ohrožených dětí představil pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným a opuštěným dětem prostřednictvím svých poboček v Pardubicích, České Třebové a Lanškrouně.

SKP-CENTRUM, o.p.s. připravilo informaci o široké škále sociálních služeb pro veškeré kategorie společnosti (rodiny a děti, seniory, osoby bez přístřeší). V Ústí nad Orlicí se podílí na terénním programu v sociálně vyloučených romských lokalitách.

O pomoci v oblasti kriminality, výstupu z výkonu trestu odnětí svobody a řešení zadluženosti podalo informaci Centrum pomáháme překročit minulost Rubikon.

Péči o klienty a výrobky chráněných dílen představily sociální služby Cedr, Stacionář, Péče o duševní zdraví, Berenika Vysoké Mýto a Domov pod hradem Žampach.

Informace o své činnosti a službách doplnily četné další ústecké organizace jako Centrum sociální práce a Úřad práce, Oblastní charita, Senior klub, Abraham klub, Domov důchodců, RC Srdíčko a ČČK. Dále to byly zprávy o životě v Domově v Anenské studánce a Sv. Zdislavy v Červené Vodě.

Závěr činilo měření TK a abilympiáda SZŠ.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků