Hlavní obsah
Foto: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Vánoční oslavy vyvrcholí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha půlnoční mší

Staročeské roráty, Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, Betlémské světlo, Půlnoční mše svatá. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze je i pro letošní Vánoce připraven bohatý duchovní i kulturní program.

Foto: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Vánoční oslavy vyvrcholí v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha půlnoční mší

Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu.

V Česku je za vrchol Vánoc považován Štědrý den, coby předvečer samotné slavnosti. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí zdobení vánočního stromku, stavění betlému, pečení vánočního cukroví, zpívání koled, rozdávání světla z Betléma i návštěva půlnoční mše; některé z těchto tradic pocházející již z předkřesťanských dob se dodržují dodnes.

Rorátní mše svaté

Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. Tyto tradiční radostné zpěvy doprovázely ranní mše a bohoslužby k Panně Marii během adventní doby.

V katedrále se pravidelně konají až do 24. prosince.

Světlo z Betléma

Římský papež Urban II.vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali výpravu do Palestiny a osvobodili Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese plamínek ohně z věčného světla v Betlémské basilice.

Po několika letech před Vánocemi se před branami města objevilo několik zubožených postav, v jejichž čele nesl jeden hořící svíci. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně z Betléma.

Odvaha k míru je motto tohoto ročníku. Na dlouhé cestě spojuje Betlémské světlo mnoho národů a náboženství. Touha po míru spojuje všechny, i když k dosažení je zapotřebí mnoho tolerance, otevřenosti a odvahy.

Letos již po třicáté čeští skauti zajišťují rozvoz Světla z Betléma. Cesta pro Betlémské světlo do Vídně se uskutečnila v sobotu 14. 12. a tuto sobotu, 21. 12., bude Betlémské světlo rozvezeno vlaky po republice.

Dne 22. prosince v 10 hodin při mši svaté přinesou skauti Betlémské světlo do katedrály. Po bohoslužbě si mohou návštěvníci světlo odnést domů.

Půlnoční mší tradičně vrcholí Štědrý den a začíná samotná církevní oslava narození Krista.

První půlnoční sloužil v noci jáhen Giovanni Bernardone, známý pod jménem František z Assisi, v roce 1223. V poustevně v horské jeskyni v italské Umbrii postavil žlab, založil ho krmivem a přivedl k němu živého oslíka a vola. U jeslí pak jako u oltáře sloužil štědrovečerní mši.

Dne 24. prosince na Štědrý den ve 23:59 půlnoční mši svatou celebruje kardinál Dominik Duka, hudba P. J. Vejvanovský, Jan Ev. Ant. Koželuh, F. X. Brixi, sbor Janáček z Jablonce nad Nisou, Pražský katedrální sbor a žestě, dirigent Josef Kšica.

Poslední den v roce, 31. prosince ve 14 hodin, zahájí bohatý program pouť ze Staroměstského náměstí do Staré Boleslavi po starobylé poutní cestě, která vyvrcholí ve 23:59 půlnoční mši svatou v bazilice Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi, kde udělí Dominik kardinál Duka požehnání Palladiu Země české.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků