Hlavní obsah
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Foto: Romana Nitková

V Přerově se uskuteční odborná konference Komenský a první republika

Ve dnech 19. a 20. června se v Muzeu Komenského v Přerově uskuteční další odborná konference, tentokrát nazvaná Komenský a první republika. Věnovat se bude vztahu tzv. první republiky ke Komenskému a jeho odkazu.

Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Foto: Romana Nitková
V Přerově se uskuteční odborná konference Komenský a první republika

Konference naváže na přerovské sympozium z roku 2008, které se zabývalo oslavami 300. výročí narození Komenského (1892).  

Konference Komenský a první republika se uskuteční při příležitosti 100. výročí založení ČSR a 400. výročí sňatku Jana Amose Komenského s Mandalenou Vizovskou.

Pro účastníky konference bude připravena komentovaná prohlídka výstavy Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před a po ní a komentovaná prohlídka Památníku jednoty bratrské, který vznikl v roce 2016 v místech archeologického naleziště se základy budov duchovního centra jednoty bratrské z 16. a 17. století.

Vznik Československé republiky v roce 1918 ovlivnil mimo jiné také pohled na Jana Amose Komenského a jeho pozici v národní historické paměti. Proto k hlavním tématům konference budou patřit oslavy výročí Komenského narození a úmrtí z let 1918–1938, oslavy dalších výročí spojených s životem a dílem Komenského ze stejného období, jejich přípravy, průběh a vliv na společenské dění v různých městech a obcích.

Dalším okruhem, kterého se příspěvky mohou dotknout, je obraz Komenského vytvářený ve školách. Neméně zajímavou oblastí je také pojímání Komenského jako součásti národní ideologie. Opomenuty by neměly být ani osudy pomníků, památníků a muzeí, ale objevit se mohou i další tematické okruhy.

Vítány jsou jak příspěvky pojednávající o tématu v obecné rovině, tak i popisující konkrétní události, snahy konkrétních osob nebo odraz dobového diskurzu v umělecké sféře a užitém umění. Příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii, která bude vydána do konce roku 2018.

Zájemci mohou posílat své přihlášky do 31. března 2018 (přednášející), případně do 30. dubna 2018 (posluchači) na adresu Mgr. Lubor Maloň, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov nebo e-mailem na: malon@prerovmuzeum.cz. Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout z časových důvodů některé příspěvky, případně vyřadit ty, které nebudou korespondovat s tématem konference.

Další informace:

Mgr. Lubor Maloň
e-mail: malon@prerovmuzeum.cz
Tel.: 581 250 534, 724 947 542

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků