Hlavní obsah
Přednádražní prostor železničního nádraží Havířov - stav 6.2.2020 Foto: Josef Zajíc

V Havířově začala rekonstrukce přednádražního prostoru

V úterý 5. února začala plánovaná rekonstrukce před hlavním nádraží v Havířově. Město oficiálně předalo stavbu zhotoviteli, stavební společnosti OHL ŽS a.s. Brno. Stavba, která potrvá rok, si vyžádá v okolí staveniště změny v dopravě.

Přednádražní prostor železničního nádraží Havířov - stav 6.2.2020 Foto: Josef Zajíc
V Havířově začala rekonstrukce přednádražního prostoru

„Začínáme s navážením panelů pro přípravu území. Postupně vytvoříme koridory pro chodce, aby se mohli po náhradních trasách bezproblémově dostat k vlakům a autobusovým zastávkám. V nejbližších dnech také začneme frézovat vozovku v okolí nádražní budovy, odstraníme betonové obrubníky a během března chceme zahájit práce na přeložkách inženýrských sítí,” konstatoval za společnost OHL ŽS a.s. Brno vedoucí projektu rekonstrukce přednádražního prostoru Miroslav Janíček.

Rekonstrukcí přednádražního prostoru vznikne nových 134 parkovacích míst. Součástí areálu budou také kryté zastávky a příchozí koridory. Dále se připravuje do lokality přivést cyklostezku vedoucí z oblasti ze Šumbarku a z centra města.

Havířov také plánuje opravit komunikaci na ulici Železničářů či instalovat zde veřejné osvětlení a kamerový systém. Předpokládá se, že bude revitalizována plocha před výpravní budovou, kde by měly být připraveny nové prvky městského mobiliáře a v okolí vysazena zeleň.

Cena rekonstrukce přednádražního prostoru je stanovena na 111 314 283 Kč s DPH. Hotovo má být v únoru 2021.

„V souvislosti se stavbou dochází v okolí železničního nádraží v Havířově k výrazným změnám v osobní, autobusové i pěší dopravě. V souvislosti se zahájením stavby chceme upozornit občany, aby v zájmu vlastního bezpečí respektovali zákaz vstupu a vjezdu do prostoru staveniště. A aby dodržovali vyznačené trasy pro pěší. K příchodu k nádražní hale je třeba využívat koridor k těmto účelům vyhražený,” uvedl k dopravním omezením Bohuslav Niemiec, náměstek pro investice a chytré město.

Přehled dopravních omezení a změn během rekonstrukce:

 * Do prostoru staveniště je zakázán vjezd motorových vozidel - mimo vozidel stavby, autobusů a IZS. Průjezd uvedených vozidel je povolen pouze jednosměrně, a to od věžového domu k malému kruhovému objezdu u podjezdu pod železniční tratí.

* Parkování osobních vozidel je umožněno na parkovišti za bytovým věžovým domem a na parkovišti u nákupního centra TESCO.

* Došlo k přesunu autobusových zastávek MHD i příměstské dopravy. Zastávky budou soustředěny poblíž malého kruhového objezdu. Všechny autobusy zastavují na dvou provizorních autobusových stanovištích.

 * Pro bezpečný přechod cestujících z autobusů do odbavovací haly vlakového nádraží a opačně je vytvořen ohrazený koridor vedoucí příčně přes ulici Železničářů.

* Pro přístup pěších k zastávkám autobusů a ke koridoru vedoucímu do odbavovací haly vlakového nádraží je určen pouze vstup u malého kruhového objezdu. Přístupová trasa je značena tabulkami.

* Pro bezpečný pohyb občanů nevyužívající autobusovou či vlakovou dopravu a procházející pěšky od malého kruhového objezdu směrem k věžovému domu a opačně, bude vytvořena zpevněná komunikace vedoucí kolem staveniště přes zelenou plochu přiléhající k velkému kruhovému objezdu. Přístupová trasa bude značena směrovými tabulkami.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků