Hlavní obsah
Workshop Otevřená data pro místní a regionální rozvoj Foto: Ivo Šašek

V bývalém klatovském klášteře se hovořilo o otevřených datech

Ve středu 17. února proběhl v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech zajímavý workshop na téma Otevřená data pro místní a regionální rozvoj. Hovořilo se o datech, která se stále více prosazují ve světových informačních systémech a do budoucna aspirují na jeden z hlavních informačních zdrojů.

Workshop Otevřená data pro místní a regionální rozvoj Foto: Ivo Šašek
V bývalém klatovském klášteře se hovořilo o otevřených datech

Laici se nyní zeptají, o čem je vlastně řeč, odborníci se spokojeně usmějí, že tato problematika proniká do venkovských regionů. Ve zcela zaplněném sále Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání se sešly obě skupiny, aby se od odborníků ze Západočeské univerzity v Plzni, Českého centra pro vědu a společnost o.s., Úhlavy o.p.s., společnosti WirelessInfo a dalších organizací dozvěděli nejen teorii týkající se otevřených dat, ale seznámili se i  s konkrétními aplikacemi, ve kterých se data využívají. 

Ing. Pavel Vondráček, ředitel společnosti Úhlava o.p.s., k tomu řekl: „Stáli jsme před obtížným úkolem zajistit program workshopu takovým způsobem, aby si z něho odnesli poznatky lidé, kteří o otevřených datech téměř nic nevěděli, a potřebovali se s nimi seznámit. Zároveň bylo třeba uspokojit řadu odborníků z oblasti IT, kteří si přišli vyměnit aktuální poznatky a zkušenosti. Vzhledem ke zkušenostem  i osobnímu zaujetí všech přednášejících se to nakonec podle reakcí přítomných podařilo.”

Takže nejprve vysvětlení pro laiky. Otevřená data jsou shromažďována orgány a institucemi veřejné správy a jsou zveřejňována ve standardním strojově čitelném formátu. Tím je zajištěna jejich technická otevřenost. Data jsou kategorizována do sad v katalogu, a tím je usnadněno jejich vyhledávání.

První katalog vznikl v USA v roce 2009. Legislativa umožňuje využití těchto dat i ke komerčním účelům, mají tedy otevřenou licenci. Data však nejsou statisticky zpracována, ale jsou zveřejněna jako celek. A zde je právě nutná spolupráce odborníků na danou problematiku a IT specialistů. Data jsou volně přístupná a použitelná, ale odborník na informační technologie musí vytvořit aplikaci, která odborníkovi v daném resortu poskytne z těchto dat potřebné výstupy.

V Klatovech byly představeny aplikace vznikající v rámci celoevropských projektů v oblasti geografických informací, které jsou schopny na různých mapách zobrazit díky propojení různých datových skladů až 23 miliónů bodů zájmu v cestovním ruchu. Na tuto oblast je zaměřen projekt SDI4Apps.

Výstupy projektu OpenTransportNet jsou využitelné v dopravě, napomohou lepšímu řízení dopravy a vytváří podklady pro dopravní služby.

Projekt FOODIE řeší otevřené platformy v zemědělství, kde spojuje data ze satelitních snímků, faremní evidenční údaje, data z palubních počítačů strojů a technologií, data z LPIS a dalších povinných databází do aplikací potřebných pro podnikatelské rozhodování. Tyto aplikace mohou přinést nejen výrazné zlepšení v hospodaření farem, ale díky přesnému dávkování hnojiv a přípravků ochrany rostlin napomáhají ekologickému chování zemědělců.

Zástupce měst a obcí zaujalo vystoupení věnované využití otevřených dat v územním plánování. 

Ing. Radana Šašková z MAS Pošumaví i další účastníci workshopu na závěr setkání konstatovali: „Otevřená data mají velký potenciál a je třeba je začít využívat jako významný nástroj místního a regionálního rozvoje.”

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků