Hlavní obsah
Ukázky prací žáků SŠZP Klatovy Foto: Ivo Šašek

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech oslavila 140 výročí založení

Pátek byl pro klatovskou zemědělku významným dnem. Před 140 lety, tedy počátkem října roku 1872, byla v Beňovech u Klatov v prostorách statku Romana Hrušky otevřena Hospodářská škola, která zahájila éru zemědělského školství v Klatovech.

Ukázky prací žáků SŠZP Klatovy Foto: Ivo Šašek
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech oslavila 140 výročí založení

Jejímu zřízení předcházelo zasedání Hospodářského spolku klatovského, který již v roce 1869 dal podnět k založení Hospodářské školy v Klatovech. Školní stanovy  vycházely ze zkušeností z tehdejších již fungujících škol v Chrudimi, Roudnici nad Labem, Kadani a Písku.

Škola za dobu své existence několikrát měnila název až se v roce 2005 dostala k dnes používanému Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy. Je jistě zajímavé, že je poslední školou v Plzeňském kraji, která si ponechala ve svém názvu slovo zemědělská.

Při příležitosti oslav se uskutečnil i den otevřených dvěří, v jehož rámci měli jak bývalí absolventi, tak i potencionální zájemci o studium možnost se seznámit nejen se současným vybavením, ale i s dalšími aktivitami, které ve škole probíhají.

Venkovní expozice na školní zahradě je věnována naučné stezce, která návštěvníky zavede nejen do skleníků, arboreta, ale i do Zelené učebny. Ta slouží jak žákům k výuce, tak i k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí. V těsné blízkosti stezky se nachází ekologické jezírko a žádný návštěvník si jistě nenechá ujít známou botanickou zahradu.

Ve školní zahradě funguje i stacionář zvířat a handicapované zvěře. V něm jsou umísťována zvířata, která lidé naleznou zraněná ve volné přírodě. Je jim zde věnována odborná péče a následně jsou, pokud jim to zdravotní stav dovolí, vrácena do volné přírody.

V areálu najdou návštěvníci veřejně přístupnou restauraci s penzionem "Na Zemědělce", která slouží i jako centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání spolu s vedlejší cukrárnou a pekárnou.

V rámci dne otevřených dveří mohli příchozí posoudit i vysokou úroveň vybavení jednotlivých učeben a kabinetů v obou hlavních budovách školy.

V průběhu oslav probíhaly jak v budově školy, tak i na jejím nádvoří akce, které dokumentovaly zaměření školy a její historii. Na dvoře školy proběhla v režii klatovské firmy MASO WEST ukázka české zabijačky, k vidění byla současná i historická technika a k ochutnání byly regionální potraviny, na jejichž prezentaci se podílela Místní akční skupina Pošumaví a Úhlava o.p.s. Součástí průvodu techniky městem byla i Selská jízda Jana Žižky z Trocnova.

Zájemci mohli vyslechnout přednášku o Františku Machníkovi předválečném řediteli školy a ministru národní obrany Československé republiky v podání Lukáše Kopeckého. Této zajímavé osobnosti českých dějin byla nedávno v prostorách školy odhalena pamětní deska.

V rámci oslav pokřtil Vladislav Třeška, absolvent školy, který v letech 1982 - 85 vykonával funkci ministra zemědělství, publikaci Jany Lojdové, Vladimíra Jandy a Martina Kříže, ve které je shrnuta sto čtyřicetiletá historie klatovské "zemědělky".

 Vzhledem k tomu, že celá řada popsaných aktivit není určena pouze žákům školy, stojí jistě za to se do stále mladé Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech se podívat a třeba ochutnat některé z výrobků vyrobených jejími žáky.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků