Hlavní obsah
Závěry z mimořádné rady města Ostravy ze dne 11. března 2020 Foto: Josef Zajíc

Rada města Ostravy se zabývala mimořádnými opatřeními

Rada města Ostravy se na své mimořádné schůzi 11. března zabývala mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19. Schválila materiál s několika body.

Závěry z mimořádné rady města Ostravy ze dne 11. března 2020 Foto: Josef Zajíc
Rada města Ostravy se zabývala mimořádnými opatřeními

Vyzvala obchodní společnosti se 100procentní majetkovou účastí Statutárního města Ostravy (SMO), aby v souvislosti s mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví ČR nad rámec těchto opatření s okamžitou platností upustily od přípravy jakýchkoliv akcí či shromáždění specifikovaných v mimořádném opatření ministerstva, které předpokládá osobní přítomnost 100 osob a více ve stejný čas, a to s účinností prozatím do 15. dubna 2020.

Totéž rada města Ostravy uložila příspěvkovým organizacím zřízeným SMO. S okamžitou platností mají upustit od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění s předpokládanou účastí sto osob ve stejný čas s účinností prozatím do 15. dubna 2020.

Vyzvala městské obvody, aby samy a také ve vztahu k příspěvkovým organizacím, které zřídily, přijaly usnesení, aby s okamžitou platností bylo upuštěno od přípravy a faktického konání jakékoliv akce či shromáždění s předpokládanou účastí sto osob, prozatím do 15. dubna 2020.

Zároveň vyzvala společnost SAREZA (Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy), aby uzavřela bazénové haly, ve kterých je předpoklad kumulace většího počtu osob ve vymezeném a uzavřeném prostoru, prozatím do 15. dubna 2020. Ostatní služby v areálech s bazény provozovaných touto společností zůstávají v provozu. Opatření platí od 12.00 hodin 11. března 2020.

Rada města Ostravy uložila ředitelce Lidové konzervatoře a Múzické školy v souladu s opatřeními ministerstva omezit osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Stejné omezení se týká také ostravských Středisek volného času.

Zároveň rada města Ostravy konstatovala, že opatření se netýká individuálních návštěv veřejnosti v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, v galerii PLATO Ostrava, v Knihovnách města Ostravy i v Ostravském muzeu. Všechna zařízení zůstávají v provozu.

Rada města Ostravy rovněž konstatovala, že opatření se netýká provozu magistrátu města Ostravy, který bude i nadále vykonávat všechny činnosti v samostatné i přenesené působnosti pro obec s rozšířenou působností Ostrava.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků