Hlavní obsah

Při rozvoji regionu mohou velkou úlohu sehrát klastry

Národní klastrová asociace (NCA) představila vedení Moravskoslezského kraje výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu CluStrat. Ten prokazuje, že klastry mají velký potenciál k rozvíjení nových oborů, které by mohly přispět ke zvyšování inovační úrovně regionu i k vytvoření nových pracovních míst.

Při rozvoji regionu mohou velkou úlohu sehrát klastry

„Naše mapování Moravskoslezského kraje přineslo konkrétní poznatky o tom, které technologie, produkty či služby předjímají budoucí potřeby společnosti a na kterých by ve svém rozvojovém programu mohl stavět nejen Moravskoslezský kraj, ale i jednotlivá města regionu,“ vysvětlila Pavla Břusková, prezidentka NCA.

Podle Martina Sikory, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, vedení kraje zmíněnou aktivitu NCA vítá. Navíc kraj se zapojením klastrů do svých rozvojových aktivit počítá.

„Činnost klastrových organizací podporujeme dlouhodobě. V době, kdy zde bylo zakládáno největší množství klastrů, podporoval kraj jejich počáteční rozvoj prostřednictvím individuálních dotací. V současné době podporuje klastry v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, mohou požádat v dotačních programech o dotaci např. na zpracování projektové dokumentace nebo na projekty v této oblasti. S podporou klastrových organizací se počítá i do budoucna, což je deklarováno v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020. Z tohoto dokumentu vychází v současnosti připravovaná S3 strategie, která bude umožňovat čerpání finančních prostředků z fondů EU v dalším programovacím období. Do přípravy této strategie jsou zapojeni také zástupci klastrů,“ uvedl Sikora.

Výsledky výzkumu, který NCA provedla, poukázaly například na biomedicínský výzkum a vývoj, což je vynořující se obor související se stárnutím populace.

„Jinou oblastí je aktivní životní styl a programy pro specifické skupiny obyvatel, k nimž patří například lidé s nejrůznějším omezením. Těm zpřístupňuje krásy regionu projekt Cestování bez bariér, který rozvíjí KLACR – Moravskoslezský klastr cestovního ruchu. Investovat bychom v regionu měli také do projektů souvisejících se zelenou ekonomikou nebo udržitelnou mobilitou, k nimž patří inovační úspěchy v oblasti energetického využití odpadů či připravenost na čistou dopravu s využitím elektromobilů. Přelomovou součástí regionální rozvojové politiky by se mohla stát identifikace a systémová podpora začínajících firem s potenciálem rychlého růstu. To je něco, co nám chybí a co by v konečném důsledku vedlo k rozvoji nových oborů v podnikání, k internacionalizaci a rostoucí prosperitě regionu,“ podotkla prezidentka NCA s tím, že prostředí klastrů má schopnost tyto nové přístupy uvádět v život.

Zajímavým prvkem, který projekt CluStrat nabízí, je využití kreativity a inovační schopnosti žen, či respektování potřeb a požadavků žen jako cílových spotřebitelů na trhu, což podle výsledků průzkumů firmy zatím neobjevily. Podobně je zatím nevyužit potenciál minoritních skupin v oblasti inovací. Právě stimulace nových růstových oblastí se může podle Pavly Břuskové stát jedním z cílů regionální inovační strategie a klastrové politiky v kraji.

„Moravskoslezský kraj má v této oblasti obrovský potenciál,“ zdůraznila prezidentka NCA.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků