Hlavní obsah
Součástí Náplavky je i posezení nad řekou Foto: Jan Kaše

Plzeňská Náplavka za desítky milionů korun se bude slavnostně otvírat

O víkendu od 13. do 15. září čeká na návštěvníky levého břehu Radbuzy u Anglického nábřeží v Plzni bohatý program. Jak ale vlastně Náplavka vznikala?

Součástí Náplavky je i posezení nad řekou Foto: Jan Kaše
Plzeňská Náplavka za desítky milionů korun se bude slavnostně otvírat

Nevyužitý levý břeh

Travnatý levý břeh mezi Wilsonovým mostem a mostem U Jána byl nevyužívaný. Důvodem byla i skutečnost, že tento úsek o délce přibližně 550 metrů se samozřejmě nachází v zátopové zóně a mnozí stále ještě mají v paměti povodeň v roce 2002, kdy voda vystoupala až k horní části zábradlí (z druhé strany byly pytle s pískem).

Od roku 2014 se zde konal multižánrový festival Náplavka k světu, který se snažil upozornit na potenciál této lokality.

„Návštěvníci si mohli půjčovat lodičky, zhoupnout se na houpačce, využít bar s občerstvením, zúčastnit se kulturního programu – koncertů, promítání, tančíren a dalších aktivit nebo jen tak relaxovat na lehátku u vody. Akce slavila úspěch a iniciovala tak jednání na vedení města o trvalém zpřístupnění náplavky na Radbuze,“ uvádí se na webových stránkách města.

Téměř padesát milionů bez DPH

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 19. 4. 2018 uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Náplavka Radbuza,“ která měla být realizována za částku 48.136.416 Kč bez DPH.

Ve sdělovacích prostředcích se objevovaly informace o dokončení tohoto projektu v listopadu 2018, což se ale nestalo a stavba se protahovala.

Geologický průzkum se zřejmě mýlil

Na jednání zastupitelstva, které se konalo 13. 5. 2019, byla vedoucím odboru investic Magistrátu města Plzně Ing. Pavlem Grisníkem předložena Informační zpráva o stavu investiční akce „Náplavka Radbuza“ k 30. 4. 2019, v níž se kromě jiného uvádí:

„Vzhledem k nepředvídatelným vícepracím vzniklých během výstavby, kdy stavba probíhá v korytě řeky, a přestože v rámci projektové přípravy byly provedeny potřebné průzkumy na dostupných místech, byl dne 1. 2. 2019 podepsán se zhotovitelem dodatek č. 1 k SOD. Předmětem tohoto dodatku jsou změnové listy ZL č. 1 – ZL č. 6, které reagují na problémy zjištěné během stavby. Tyto změny mají kromě finančního dopadu na celkovou cenu díla i dopad na termín dokončení stavby.“

Jedna z příčin posunu dokončení stavby bylo jiné podloží, než se na základě inženýrsko-geologického průzkumu předpokládalo. Ve zmíněné zprávě se uvádí, že tvrdost horniny neumožňuje zaražení štětových stěn běžnou metodou zavibrování, jak konstatoval průzkum. Bylo tedy nutné nejprve provést předvrtání.

„Celková cena za provedení díla je navýšena o 6 829 559,59 Kč bez DPH a činí celkem 54 965 976,22 Kč bez DPH,“ dočteme se ve zprávě.

Jaké bude další využití?

Cílem města bylo vytvořit nový odpočinkový prostor v centru metropole, který bude sloužit Plzeňanům. Příští rok by mělo dojít k instalaci laviček a dalšího mobiliáře.

Místo může být využito i pro nejrůznější akce, byť budou prostorově trochu omezené.

Nad řekou pak byla vybudována kavárna, které je již v provozu. Za pěkného počasí si tak lidé mohou vychutnat i venkovní občerstvení v několika metrech nad hladinou.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků