Hlavní obsah
Město Plzeň představilo návrh akčního plánu řešení bezdomovectví. Foto: Alena Oudová

Plzeň představila návrh akčního plánu řešení bezdomovectví

Po dvou měsících má město Plzeň připravenu strategii, která reflektuje závěry a doporučení výzkumné studie s názvem Fenomén bezdomovectví.

Město Plzeň představilo návrh akčního plánu řešení bezdomovectví. Foto: Alena Oudová
Plzeň představila návrh akčního plánu řešení bezdomovectví

Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociální a zdravotní péče na území města Plzně pro léta 2014 - 2016 si neklade za cíl bezdomovectví vymýtit, ale především pomoci osobám bez přístřeší řešit jejich složitou situaci.

Navrhovaná opatření se týkají terénního programu, zvýšení kapacity nízkoprahového denního centra, zřízení pobytového zařízení pro věkovou skupinu "55 plus" nebo posílení stávající ordinace pro lidi bez domova o další specialisty.

„Bezdomovectví je synonymem pro extrémní sociální vyloučení, jemuž je chudoba jak příčinou, tak důsledkem. Jako závažná forma sociálního vyloučení představuje kontinuální společenský fenomén, jehož řešení si vyžaduje komplexní přístup. Proto náš akční plán koresponduje s výstupy lokální studie Fenomén bezdomovectví, kterou jsme si nechali zpracovat, z národní koncepce prevence a řešení problematicky bezdomovectví a dalších odborných materiálů,” sdělil Jiří Kuthan, radní pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Přestože jsou na území města Plzně dostupné sociální služby, které svoji činnost zaměřují na lidi bez domova, chybí například terénní program.

„Znamená to zřídit tým lidí, který bude vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší nebo ty, jež jsou bezdomovectvím ohroženi v jejich přirozeném prostředí, a informovat je o rizicích spojených se životem na ulici. Důležitou roli bude hrát zejména podpora a motivace k využívání návazných služeb pomoci, a tím k návratu do společnosti,” představila jedno z připravovaných opatření Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.

Podle studie je každý šestý bezdomovec na území města Plzně starší 55 let. Alena Hynková říká, že tito lidé potřebují z důvodu svého zdravotního a sociálního stavu jinou péči než tu, co nabízí azylové zařízení nebo standardní domov pro seniory.

„Našli jsme inspiraci v Ostravě, kde Armáda spásy vybudovala a úspěšně provozuje domov se zvláštním režimem. Poskytuje pomoc cílové skupině osob bez přístřeší, které kvůli svému rizikovému způsobu života, jako je například chronické onemocnění, duševní poruchy nebo závislost na návykových látkách, mají sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav a vyžadují pravidelnou pomoc jiných osob,” upřesnila Hynková.

V Plzni je vytipován objekt, který by byl pro danou službu vhodný. Finančně se jedná o náročný projekt. Rekonstrukce budovy by vyšla na zhruba 10 miliónů korun a provozní výdaje jsou v souvislosti s kapacitou objektu odhadovány na 12 miliónů.

Na poskytování zdravotní péče má odbor sociálních služeb magistrátu uzavřenu smlouvu s Poliklinikou Bory do června příštího roku. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu lidí bez domova a soustavnému zvyšování počtu ošetření pacientů nestačí smlouvou daný rozsah péče, ani vymezená částka na úhradu léků a jednorázového zdravotnického materiálu. Proto magistrátu v průběhu tohoto roku vyhlásí novou veřejnou zakázku, která by zmiňované skutečnosti zohlednila.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků