Hlavní obsah
Plzeň má schválený plán prevence kriminality na další dva roky. Foto: Alena Oudová

Plzeň má schválený plán prevence kriminality na další dva roky

Na snižování míry a závažnosti kriminality, zvyšování pocitu bezpečí, oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání a budování efektivního systému prevence se chce zaměřit plzeňská radnice při naplňování plánu prevence kriminality v letošním a příštím roce.

Plzeň má schválený plán prevence kriminality na další dva roky. Foto: Alena Oudová
Plzeň má schválený plán prevence kriminality na další dva roky

Priority sestavila odborná pracovní skupina, která vycházela nejen z policejních statistik, ale také z vyhodnocení programu prevence kriminality z předešlého období a z identifikace silných a slabých stránek v této oblasti.

Mezi největší hrozby podle koordinační skupiny prevence kriminality patří selhávání základní role rodiny, trestná činnost související s pracovní migrací, nárůst nesnášenlivosti a extremistických nálad ve společnosti nebo také nesystematické financování v oblasti preventivních programů a služeb.

„Tyto skutečnosti hrály při sestavování priorit hlavní roli, ale zohlednili jsme i další slabé stránky, jako je narůstající počet zadlužených obyvatel a podvodných jednání, zejména vůči lidem v obtížné životní situaci, a například i nový typ sociálně vyloučené lokality, kterou se stávají ubytovny,” doplnil výčet faktorů Robert Houdek, radní pro bezpečnost.

Strategickou část plánu tvoří osm priorit, které budou v následujícím dvouletém období řešeny. Pět konkrétních preventivních projektů je připraveno na letošní rok.

„Čtyři patří do oblasti sociální prevence a jeden do oblasti situační. Zaměřeny jsou především na práci s dětmi a mladistvými ze sociálně vyloučeného prostředí, na projevy rizikového chování a také na snížení trestné činnosti, především krádeží a vandalismu,” upřesnila Andrea Gregorová, manažerka projektu prevence kriminality.

Cílem jednoho z připravených projektů, preventivního volnočasového, s názvem Activity je pomoci dětem s problémovým nebo poruchovým chováním.

Dalšími projekty, které budou letos realizovány, jsou zřízení pozice romského asistenta prevence kriminality, pokračování činnosti odborníka včasné prevence na 16. a 11. základní škole, které vykazují vyšší procento výchovně problémových žáků, pořádání vzdělávacích a motivačních seminářů i aktivit na posílení schopností a dovedností, které mohou eliminovat rizika související s dlouhodobým životem v sociálně vyloučeném prostředí a rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků