Hlavní obsah
Na řadu projektů se městu povedlo získat dotaci z ministerstva vnitra, konkrétně loni to bylo na pět projektů celkem 995 tisíc korun. Foto: Alena Lochmannová

Plzeň chce zvyšovat pocit bezpečí občanů, pomoci mají velké i malé projekty

Velké i menší projekty v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality realizuje Plzeň, mají zvýšit pocit bezpečí občanů.

Na řadu projektů se městu povedlo získat dotaci z ministerstva vnitra, konkrétně loni to bylo na pět projektů celkem 995 tisíc korun. Foto: Alena Lochmannová
Plzeň chce zvyšovat pocit bezpečí občanů, pomoci mají velké i malé projekty

Díky nim už například přes 500 Plzeňanů z řad seniorů zdarma získalo kukátka a řetízky na dveře svých bytů, více než 300 žen absolvovalo kurzy sebeobrany, u škol se vystřídaly desítky dobrovolníků neboli dopravních asistentů zajišťujících bezpečnost dětí cestou do školy i domů, neziskové organizace dostaly tisíce kusů testů na drogy atd. Na řadu projektů se městu povedlo získat dotaci z ministerstva vnitra, konkrétně loni to bylo na pět projektů celkem 995 tisíc korun.

„Činnost v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence koordinuje už sedmým rokem náš odbor bezpečnosti a prevence kriminality. Svou činností se snaží reagovat na podněty, které přichází od občanů, policie, ale například i od spolupracujících neziskových organizací,” řekl primátor Martin Zrzavecký, do jehož gesce oblast bezpečnosti spadá.

Podle vedoucího magistrátního odboru bezpečnosti a prevence kriminality Aleše Průši patří mezi menší projekty, které byly loni realizované z rozpočtu odboru, například tvorba brožury Haló, tady škola. Vznikla v ruštině, bulharštině, ukrajinštině a vietnamštině a informuje cizince o povinné školní docházce.

Novinkou je i další projekt realizovaný ve spolupráci s organizací POINT 14 a Probační a mediační službou nazvaný Prevence protiprávního jednání, podnět k němu vznikl při besedách pro Dětský diagnostický ústav. „Reaguje na výchovné problémy mládeže. Díky němu získají mladí lidé základní orientaci v trestně právní oblasti, je u nich podporován respekt k právům vlastním i k právům druhých,” přiblížil Aleš Průša.

V rámci města pokračuje řada projektů, které se osvědčily. Například od roku 2009 nabízí Plzeň svým seniorům v rámci podpory jejich bezpečnosti kukátka a řetízky na dveře zdarma, a to včetně instalace. Stejně tak dlouhodobě funguje projekt Dopravní asistent, kdy dobrovolníci zajišťují bezpečnost dětí cestou do a ze školy.

Město také nadále spolupracuje na projektu "Respektuj 18", jenž reaguje na zvyšující se konzumaci alkoholu nezletilými. Pro velký zájem jsou i nadále pořádány kurzy Sebeobrana pro ženy, jež město poprvé nabídlo v roce 2010. „Každoročně také zakupujeme několika neziskovým organizacím testy na drogy, jen loni jich bylo pro Point14 a Ulici – Agenturu sociální práce celkem 870 kusů,” doplnil Aleš Průša.

Co se týká dotace z Ministerstva vnitra České republiky, požádala Plzeň v roce 2015 o podporu šesti projektů, z nichž čtyři byly z oblasti sociální prevence, dva z oblasti prevence situační. Podpořeno bylo pět projektů v celkové výši 994 841 korun.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků