Hlavní obsah
ISEV Foto: Zdenka Telnarová

Pamětník - největší nepřítel historika?

V pátek 23. března se uskutečnila v rámci mezinárodního projektu ISEV (Inclusice senior education through virtual U3A) pro seniory virtuálního vzdělávání U3V, organizovaném Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, další přednáška z cyklu Vzpomínky na 20. století pod názvem Pamětník - největší nepřítel historika?

ISEV Foto: Zdenka Telnarová
Pamětník - největší nepřítel historika?

Seniorům přednášel lektor PhDr. Jiří Neminář - muzejní pedagog Muzea Hlučínska. Jeho tříhodinová přednáška byla zaměřena na problematiku paměti a vzpomínání se zaměřením na konkrétní praxi a využívání "oral history".

V úvodu zdůraznil, že lidská paměť je fenoménem, který v posledních letech stále více upoutává zraky společenských věd a její funkce významně ovlivňuje sociální realitu a svou komplexností přesahuje hranice mnoha oborů. Orální historie (obraz minulosti popsaný slovy) odpovídá na řadu otázek, např. v čem může být užitečná pro historické bádání a kde může historiky přivést na scestí.

Obsahem přednášky bylo vymezení základních pojmů paměti (sociální rámec, kolektivní x individuální paměť, vztah paměti a historie), osobnosti pamětníka a instrumentalizace vzpomínání. Zajímavá byla i porovnání definice českého pojmu paměti (pamatovat si), vzpomínání (vzpomínat si) a vzpomínky (výsledný produkt) s německým významem těchto pojmů (Das Gedächtnis a Die Erinnerung).

Přítomní senioři byli seznámeni mj. s tvůrcem teorie kolektivní paměti Mauricem Halbwachsem (1877-1945), který kolektivní paměť vnímá jako sociální podmíněnost vzpomínání, zatímco individuální paměť je podmíněna sociálními rámci a faktory jako je čas, prostor, jazyk atd. Zmínil se také o dalších konceptech paměti, např. manželů Assmannových (mimetická paměť, paměť věcí, komunikativní paměť, kulturní paměť), nebo Pierra Nory, který se zabýval zejména místy paměti.

Hlavní důraz byl kladen na medializaci a instrumentalizaci vzpomínek, stejně jako na způsoby přenosu historické paměti. PhDr. Jiří Neminář se zmínil i o užívání vzpomínek pamětníků v dokumentární tvorbě a v muzejní praxi, osobně "vyzpovídal" více než stovku nejstarších pamětníků zejména z Hlučínska (pozn. mezi nimi byla např. Kristina Tesková, autorka knihy Bez hořkosti - příběh jedné rodiny z Hlučínska).

Tradičně vysoký počet účastníků svědčí o velkém zájmu seniorů virtuálního vzdělávání v rámci VU3V při PřF OSU o tento mezinárodní projekt, který bude i nadále pokračovat přednáškami se zajímavými tématy.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků