Hlavní obsah
Ostrava 22.1.2017 750. výročí Ostravy. Archiv města Ostravy. Litina Karla IV. ze 17. května 1362, udělení tržního práva. Foto: Josef Zajíc

Ostrava letos slaví 750. výročí od první písemné zmínky o městě

Letos uplyne 750 let od první doložené zmínky o městě Ostravě, obsažené v závěti biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. listopadu 1267. I když je archeologicky i písemně doloženo starší osídlení zdejšího regionu, je toto datum považováno za klíčové, neboť se hovoří o Moravské Ostravě, jako o městě.

Ostrava 22.1.2017 750. výročí Ostravy. Archiv města Ostravy. Litina Karla IV. ze 17. května 1362, udělení tržního práva. Foto: Josef Zajíc
Ostrava letos slaví 750. výročí od první písemné zmínky o městě

Ostrava se na své významné výročí dlouhodobě připravuje. Rada města zřídila speciální pracovní skupinu pod vedením primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, která pro rok 2017 připravila řadu výstav, přednášek, publikací, koncertů, soutěží pro žáky základních škol, pro studenty středních škol a veřejnost.

Ve středu 18. ledna v budově bývalé radnice, která byla slavnostně otevřena 1. října 1897 a kde od roku 1960 sídlí Archiv města Ostravy, byla zveřejněna stěžejní data celoročních oslav.

Ředitelka Archivu města Ostravy PhDr. Blažena Przybylová odhalila zásadní dokumenty, které archiv vlastní, a které jsou důležité pro další vývoj města. Byla zpřístupněna Listina Karla IV. ze 17. května 1362, kdy byla Ostravě udělena velmi důležitá tržní práva.

Na listině vydavatele Lorka ze Šonova a jeho bratra Mikuláše z 11. listopadu 1426 se poprvé objevuje na ostravské pečeti vyobrazení koně. Je to doklad existence městské kanceláře. Byly zveřejněny historické mapy v papírové podobě, které dokládají schopnosti tehdejších topografů a kartografů.

Ostravské muzeum pod vedením ředitelky RNDr. Jiřiny Kábrtové zahájilo oslavy už loni v prosinci unikátní výstavou Korunovační klenoty v dějinách světa, která potrvá do 5. března. Podle ředitelky Ostravského muzea navštívilo tuto výstavu již téměř 4000 návštěvníků a zájem neutuchá.

V březnu bude zahájena výstava Ostrava nevídaná, která potrvá do června. Uskuteční se církevní výstava v kostele sv. Václava, o kterém je první listinná zmínka z roku 1297. Závěr roku bude patřit výstavě Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století.

Vrcholem oslav výročí bude historický víkend v centru města a v okolí Slezskostravského hradu ve dnech 8. a 9. září, kde bude k vidění třeba reálný středověký trh, historický jarmark či rytířské turnaje. Ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským je na 9. září připravována Mše svatá jako veřejná mše pro širokou veřejnost na Masarykově náměstí.

„Kromě těchto kmenových akcí připravujeme rovněž řadu dalších zajímavých věcí, které budeme odtajňovat průběžně, protože se připomínce 750 let Ostravy budeme věnovat kontinuálně v průběhu celého roku. Věříme, že nám k tomu významně pomůže grantové schéma, které jsme po úspěšném vzoru Shakespeare 2016 připravili i letos. Tentokrát chceme podpořit menší zajímavé akce, které se budou věnovat historii města a jeho osobnostem,” informoval primátor Tomáš Macura.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků