Hlavní obsah

Nové mateřské školy v Příbrami jsou před dokončením, potvrdil radní Juraj Molnár

O datu konání zápisů do příbramských mateřinek se již podařilo informovat širokou veřejnost dostatečně - proběhnou ve čtvrtek 21. března. Některé podrobnější okolnosti zápisů do MŠ popsal člen Rady města Příbram Ing. Juraj Molnár.

Nové mateřské školy v Příbrami jsou před dokončením, potvrdil radní Juraj Molnár

Zápisy proběhnou 21. března. Jak to ale bude s novými školkami, které se nyní budují v Žežické ulici? 

Termín dokončení těchto nových kapacit je stanoven na 30. duben letošního roku a vše nasvědčuje tomu, že se práce podaří dokončit podle plánu. Zápisy zde pak budou probíhat v letních měsících, termín bude upřesněn a veřejnost s ním bude s předstihem seznámena.

Co by měli mít rodiče dětí při zápisu u sebe?

Určitě by neměli zapomenout na občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost, které jsou připraveny v každé školce či na webových stránkách jednotlivých školek.

Jak je to s povinností zápisu u dětí, které před rokem do školky zapsány nebyly?

Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu v minulém roce v mateřské škole umístěno, musí pro školní rok 2013/2014 absolvovat zápis znovu.

Je pravdou, že předškoláci, tedy děti, které půjdou za rok na základní školu, mají při zápisech přednost?

Ano, ředitel (či ředitelka) školy je podle školského zákona povinen při rozhodování o podaných žádostech o předškolní vzdělávání pro následující školní rok přednostně přijmout k předškolnímu vzdělávání děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Jaká je aktuální situace ohledně možnosti chodit do školky u dětí od 2 let věku v souvislosti s rodičovským příspěvkem?

Od 1. prosince 2012 platí, že u dětí starších dvou let není docházka do jeslí, mateřinky či obdobného zařízení sledována, takže jejich docházka není omezena, aniž by jejich rodiče ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Výjimky jsou uvedené v § 31 odst. 3 zákon č. 117/1995 Sb.

Jak je to s úplatou za vzdělávání v mateřské školce?

Podle školského zákona lze za vzdělávání v mateřských školách vybírat úplatu. Výjimku tvoří pouze děti, které navštěvují školku v posledním ročníku. Měsíční výši úplaty stanoví ředitelka MŠ, a to pro všechny děti v tomtéž provozu ve stejné měsíční výši. Informace o výši úplaty poskytnout v jednotlivých školkách.

Existují nějaká osvobození od takovéto úplaty?

Ano, u zákonných zástupců, kteří opakovaně pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi, u rodičů a zákonných zástupců tam, kde existuje nárok na zvýšený příspěvek na péči a u fyzických osob, které o dítě pečují a pobírají dávky pěstounské péče.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků