Hlavní obsah
Zámecká knihovna Foto: NPÚ

Na Hluboké se chtěl usadit na konci války K. H. Frank s protektorátní vládou

Romantická Hluboká nad Vltavou měla jako řada našich památek za války nezvané hosty. Schwarzenberské krumlovsko-hlubocké panství bylo pod německou nucenou správou, Hluboká byla v tomto režimu od roku 1940. V okolních objektech sídlily jednotky wehrmachtu, zámek Ohrada využíval Německý Červený kříž.

Zámecká knihovna Foto: NPÚ
Na Hluboké se chtěl usadit na konci války K. H. Frank s protektorátní vládou

Zámek Hluboká ale byl do roku 1944 volně přístupný.

S Frankem v čele

V období protektorátu se vystřídaly čtyři vlády, poslední byla jmenována v lednu 1945, v jejím čele stál ministr vnitra R. Bienert. Vláda měla minimální pravomoci, o všem rozhodovali Němci, nejvíc Karl Hermann Frank, od roku 1943 německý státní ministr pro Protektorát Čechy a Morava.

Po atentátu na R. Hendricha byl zastupujícím říšským protektorem policejní generál Kurt Daluege. O něm se moc nemluví, ale na jeho pokyn se fakticky rozjela „heydrichiáda“, odplata za zabitého Heydricha.

Chtěli mít klid na jednání

Hluboká ležela v zápolí front, byla reprezentativní, dostatečně moderní, a hlavně v okolí nebyly žádné cíle, které by mohli Spojenci bombardovat.

Na jaře 1945 bylo jasné, že Říše nebude mít tisícileté trvání, nacistické špičky, mezi něž se Frank pokládal, se snažily o navázání spojení s vítězícími západními mocnostmi. Tady se měla konat jednání o dalším vývoji po konci bojů.

Kryt nemohl chybět

„V měsíci dubnu bylo rozhodnuto, že pražská Frankova vláda přesídlí do zdejšího zámku. Byly proto konány překotné přípravy, zřizovaly se i kryty. Řemeslníci museli pracovati i v den 1. května. Pracovalo se ještě 3. května na vybudování telefonní ústředny, byli zde montéři ze stavebního telegrafního úřadu v Táboře, a mnoho jiných odborníků. Osvobození naší vlasti zhatilo tyto plány,” píše se v kronice Hluboké uložené v Státním oblastním archivu v Třeboni.

K existenci ústředny a krytu se vyjádřil kastelán zámku M. Slaba: „Vzhledem k časové tísni tady toho asi moc nestačili udělat. V povědomí lidí, kteří zde dlouho pracují, není nic o tom, že by se na zámku dochovaly nějaké stopy po těchto úpravách.“

Konec byl rychlý

Vláda ani Frank se sem již nedostali, vypuklo Pražské povstání, Frank se snažil uniknout k Američanům, ale byl poznán a po procesu veřejně v roce 1946 popraven.

Přijeli Koněv, Klapálek a Fierlinger, hrála vojenská hudba

„Dne 10. května ve 14 hodin navštívil zámek podplukovník Rudé armády Asnejrov s několika důstojníky a vojíny. Po prohlídce zámku trvající dvě hodiny rozloučili se s námi milí a tak toužebně očekávaní hosté a odebrali se na MNV, kde byli srdečně uvítáni. Po dobu pobytu RA v Československu byl zámek hojně navštěvován jak důstojníky, tak i vojíny. Chování bylo bezvadné a zájem o vše veliký. Dne 6. září byla na zámku pořádána hostina na počest maršála RA Koněva a amerického generála Harmona. Na hostině také byli přítomni vysocí důstojníci a hrála vojenská hudba českobudějovické posádky.

Zámek byl navštíven také mnoha americkými vojíny a důstojníky. Z osobností československých jest uvésti osobnost ministerského předsedy Z. Fierlingera, ministra dra Rybku, generála Klapálka, předsedu NS Josefa Davida a mnoho jiných osobností našeho života. Celkem v roce 1945 navštívilo zámek 3946 osob,” uvádí kronika.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků