Hlavní obsah
Foto: Jindřich Krisl

Košutecké jezírko čeká velké čištění

Košutecké jezírko je Plzeňany velmi oblíbenou lokalitou pro trávení volného času, zvláště při hezkém počasí. Bohužel kvalita vody je nevyhovující na koupání a této oáze klidu mezi paneláky škodí.

Foto: Jindřich Krisl
Košutecké jezírko čeká velké čištění

Jezírko je vlastně zatopený lom bez většího přítoku o odtoku vody. Voda se mění jen spodně a na kvalitě jí dále ubírají splachy ze silnice i z lesa. Do prvních třech metrů hloubky má voda dostatečný kyslík pro život ryb a zeleně. Od tří do deseti metrů hloubky ale již kyslík není vůbec. Z důvodu malé obměny vody, se v hlubších částech jezírka vytváří sirovodík a fosfor, což je dobré leda tak pro život sinic, ale velmi špatné pro život ryb. Za zhruba 90 let existence jezírka se na jeho dně nahromadily zbytky rostlinného materiálu a množství splachů ze silnice.

Dno jezírka padá poměrně strmě, což není dobré pro neplavce, ale je to příznivý ukazatel pro kvalitu vody. Zároveň jezírko není příliš zabahněné, ale je velmi nerovnoměrné, což je jak pozůstatek po těžbě písku, čemuž ještě přidaly již zmíněné splachy půdy z okolí.

Velké čistění už letos

Na letošní rok se připravuje velká akce na vyčištění jezírka, čímž bude zkvalitněna a zprůhledněna voda. Právě v roce 2012 byla při měření hygienickou stanicí zjištěna tragická kvalita vody. Nejhorší za posledních 8 až 10 let. Pro zvýšení kvality vody dojde k rozšíření vodních rostlin všude, kde bude dostatek světla. Plocha dna bude kolonizovaná vegetací skoro až k hladině. 

Ošetření dna síranem hlinitým má za cíl odstranit z vody fosfor a pevně ho uzamknout v sedimentu, aby se dostal mimo dosah sinic. Letos proběhnou dvě aplikace, jedna na jaře a druhá na podzim. V případě, že by i po aplikaci síranu hlinitého bahno během léta uvolňovalo organické látky, přistoupí se k ošetření bezkyslíkatého dna hluboké vody oxidačním činidlem. Dalším důležitým krokem bude regulace rybí obsádky ve smyslu zbavení se plevelných ryb a dosazení dravců. Toto je jedna z nevyhnutelných fází, protože ryby svými výkaly zpřístupňují fosfor pro růst sinic. Obnova příbřežního porostu na západní straně jezírka znamená odtěžení stávajícího bahna a rostlin až na tvrdé dno. Sazenice odebrané z vytěženého materiálu a doplněné o další druhy rostlin budou vysazeny do směsi písku a štěrku. Tím dojde k obnově ochranné funkce, která bude zachycovat splachy z okolí.

Běh na dlouhou trať

Během rekonstrukce jezírka dojde i k zásahům mimo vodní hladinu a to zejména povrchové úpravy kolem jezírka. Počítá se s obnovou záchytných příkopů podél Karlovarské ulice tak, aby nedocházelo ke splachům z ulice. Dále se bude stabilizovat svah a omezí se výskyt náletových dřevin na břehu a vytvoří se plochy na zadržení splachů.

Celý projekt bude trvat několik let a jeho cílem je vytvořit stabilní a vyvážený systém splňující požadavky jak na kvalitu vody, tak i na odpočinkový park.

Závěrem ještě vyvrátím pár lokálních mýtů a historek. Při potápěčském průzkumu dna jezírka nebyl nalezen ani americký Jeep, ani tank Sherman a ani archiv. Jedinou zatím potvrzenou pravdou tedy zůstává, že na jezírku byla první plzeňská nudistická pláž.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků