Hlavní obsah
Nedodržování pravidel bezpečnosti práce může mít vážné zdravotní následky. Své by mohli vyprávět traumatologové a plastičtí chirurgové. Foto: Archiv

Kontroly bezpečnosti práce odhalí i životu nebezpečné závady

Pravidelné kontroly dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odhalí ve výrobních provozech nezřídka závady takového rozsahu, že jsou pro zaměstnance, kteří zde pracují, přímo životu nebezpečné.

Nedodržování pravidel bezpečnosti práce může mít vážné zdravotní následky. Své by mohli vyprávět traumatologové a plastičtí chirurgové. Foto: Archiv
Kontroly bezpečnosti práce odhalí i životu nebezpečné závady

Dokazují to zkušenosti inspektorů Odborového svazu KOVO specializovaných na problematiku bezpečnosti práce. Nedodržování pravidel bezpečnosti práce přitom může mít vážné zdravotní následky. Své by mohli vyprávět traumatologové a plastičtí chirurgové.

„Nejčastější nedostatky bývají formálního charakteru v dokumentaci BOZP a v jejím projednávání. Velmi časté ale bývají závady v prostorovém uspořádání pracoviště, kdy hrozí úrazy. Člověka zde může například porazit manipulační technika nebo na něho spadnout uskladněný materiál. Někdy chybí kryty na strojích, jsou odhaleny závady na elektroinstalaci a podobně. To jsou již vážné nedostatky, kdy může dojít k přímému ohrožení zdraví i životů zaměstnanců. Výroba v takovém provozu může být na podnět odborové organizace okamžitě zastavena a znovu spuštěna až po odstranění těchto závad,“ uvedl vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO České Budějovice a specialista BOZP Rudolf Tkáč.

Při jedné z nedávných kontrol například inspektoři KOVO zjistili, že je v provozu jeřáb, který měl být podle inspekční správy odstaven a opraven. „Nebyl. Tady jednoznačně hrozilo riziko vážného i smrtelného úrazu. Po dohodě se zaměstnavatelem byl jeho provoz okamžitě zastaven,“ poznamenal Tkáč.

Ačkoli by se mohlo zdát, že specialisté Odborového svazu KOVO nebudou ve firmách vítání, není tomu tak. Svojí činností totiž dokážou nejen zamezit vážným újmám na zdraví zaměstnanců, ale současně firmám šetří až miliónové částky na případných sankcích vyměřovaných Státním úřadem inspekce práce.

„My při svých kontrolách zaměstnavatele nepokutujeme. Děláme pouze audit bezpečnosti práce. Pokud firma vezme vážně naše upozornění a výhrady, nemá obvykle při následných kontrolách Státního úřadu inspekce práce žádné problémy a nehrozí mu žádné sankce. V případě, že zjistíme nějaké nedostatky, sepíšeme zápis z kontroly a dohodneme se na termínu sjednání nápravy, samozřejmě, že pokud jde o závady závažné, musí být odstraněny okamžitě. Pokud odstraněny nejsou, předáme podnět inspekci,“ konstatoval zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec.

Právo kontrolovat bezpečnost práce nám dává odborům zákoník práce. Firma, v níž odborová organizace KOVO působí, je povinná kontroly nejen umožnit, ale také projednat nápravná opatření a v nutných případech, které se týkají vážných nedostatků okamžitě sjednat nápravu.

„Kontrolujeme podmínky při výrobě, to znamená, zda jsou v pořádku prostorové požadavky na práci, zda jsou v pořádku stroje, zda jsou pravidelně prováděny předepsané revize jednotlivých zařízení, zda jsou zaměstnanci dostatečně a pravidelně proškolováni, zda pro danou práci mají adekvátní kvalifikaci a oprávnění, zda jsou zdravotně způsobilí a podobně,“ konstatoval Tkáč.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků