Hlavní obsah
Již v pátek 29. listopadu se klatovské veřejnosti otevře refektář jezuitské koleje, který nechalo opravit město Klatovy Foto: foto Karel Nováček, stránky Refektáře jezuitské koleje

Klatovy zvou na Den otevřených dveří jezuitského refektáře

V sobotu 30. listopadu od 9 do 18 hodin proběhne v Klatovech Den otevřených dveří jezuitského refektáře. Připraven je zajímavý program: historické přednášky prof. Royta a prof. Čorneje, hudební vystoupení souborů a orchestrů ZUŠ Josefa Kličky, výtvarné dílny Městské knihovny Klatovy a mnohé další.

Již v pátek 29. listopadu se klatovské veřejnosti otevře refektář jezuitské koleje, který nechalo opravit město Klatovy Foto: foto Karel Nováček, stránky Refektáře jezuitské koleje
Klatovy zvou na Den otevřených dveří jezuitského refektáře

„Již v pátek 29. listopadu se klatovské veřejnosti otevře refektář jezuitské koleje, který nákladem převyšujícím 36 milionů Kč opravilo město Klatovy a částkou 8 milionů Kč přispěl i Plzeňský kraj. Rekonstrukcí semináře, ambitové chodby a přilehlých „kluboven, kdysi cel" se završí celá revitalizace jezuitské koleje,” informoval místostarosta města Ing. Václav Chroust.

Slavnostní koncert k otevření refektáře

V uplynulých týdnech byly dokončeny všechny interiérové dodávky.

„Slavnostně refektář a jeho zázemí představíme klatovské veřejnosti 29. a 30. listopadu. Plánujeme zajímavý program, jehož součástí bude v pátek 29. listopadu od 19 hodin i koncert Kolegia pro duchovní hudbu. O posledním listopadovém víkendu bude v refektáři den otevřených dveří, aby se Klatované mohli podívat, co vše se zde změnilo. Dokončením rekonstrukce refektáře se završí revitalizace klatovské jezuitské koleje. Díky všem, kteří se na projektech obnovy v jezuitském komplexu budov podíleli,” doplnil Václav Chroust.

Dnes budova koleje žije, je vytápěna, větrána, její umírněná barokní krása oslovuje většinu z nás. Nicméně až donedávna refektář, situovaný na jejím západním a severním křídle, v prvním nadzemním podlaží, opraven a využíván nebyl.

„Usilovali jsme o jeho rekonstrukci, snažili jsme se získat různé dotace na projekt jeho obnovy - neúspěšně. V roce 2018 zastupitelstvo města rozhodlo projekt uskutečnit. Bezpochyby napomohla i podpora Plzeňského kraje ve výši 8 milionů Kč, kterou jsme obdrželi. Práce začaly v říjnu minulého roku, v těchto dnech byly dokončeny.

Nové jsou veškeré izolace, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika, omítky, obklady, dlažby a parketové podlahy. Opravena je fasáda, decentně restaurována je krásná štuková výzdoba. Vzniká tak komplexní společenské centrum, kde bude možné konat koncerty, výstavy, přednášky, společenské akce, jednání zastupitelstva. Budeme dbát na to, aby se refektář stal součástí společenského života města a trochu i „odtížil" slavnostnímu sálu klatovské radnice,” dodal Václav Chroust.

Jezuité se zapsali do dějin města

Významnou část architektonické tváře Klatov vytvořili v 17. a 18. století čeští jezuité. Zapsali se tak nesmazatelně do dějin města.

Vybudovali zde výjimečný komplex budov, který sdílel jejich osudy a který se odchodem jezuitů z města (po roce 1773) „osamostatnil". Z koleje se stala kasárna, ze semináře pivovar, gymnázium bylo ještě čas od času využíváno k výuce, aby se posléze stalo částí divadla, jen kostel sloužil svému účelu po staletí.

Budovám jezuitského komplexu byla v posledních více než dvaceti letech věnována významná pozornost. Postupně jsou opravovány a rekonstruovány. Na počátku 90. let 20. století část z nich, jezuitskou kolej a seminář, získalo město Klatovy. To řešilo jejich další osud. Prozřetelným se ukázalo situovat do jezuitské koleje městskou knihovnu, městský ústav sociálních služeb a některé úřady. Nemalé investice zachránily budovy před zkázou.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků