Hlavní obsah
Foto: Marcela Wojnarová

Iktové centrum Karvinské hornické nemocnice získalo ocenění ESO Angels Awards

Iktovému centru Karvinské hornické nemocnice udělila Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (European Stroke Organisation – ESO) ocenění Platinum status - Eso Angels Awards Q4 2018 za poskytovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Foto: Marcela Wojnarová
Iktové centrum Karvinské hornické nemocnice získalo ocenění ESO Angels Awards

Iktové centrum je více než 10 let začleněno do celonárodní sítě center poskytujících neodkladnou péči pacientům s mozkovou mrtvicí. Cévní mozková příhoda je onemocnění závažné nejen svým průběhem, ale zejména svými důsledky, které pro řadu pacientů končí trvalými následky a mnohdy invalidizací.

„Ročně je s tímto onemocněním hospitalizováno přes 600 pacientů, z nichž naprostá většina je primárně hospitalizována na jednotce intenzivní péče. Součástí léčby mozkového infarktu je podání systémové trombolýzy, tj. aplikace látky, která rozpouští krevní sraženiny. Hlavním kritériem úspěšnosti léčby je okamžitý transport pacienta na specializované pracoviště, včasné zahájení intervenční nebo konzervativní léčby od vzniku iktu, stabilizace zdravotního stavu pacienta v co nejkratší době a zajištění multioborové péče (neurolog, internista, fyzioterapeut, klinický psycholog, logoped),” informoval MUDr. Henryk Brzeżański, primář neurologického oddělení Karvinské hornické nemocnice.

Získání mezinárodního prestižního ocenění (červen 2019) je pro nemocnici i pro odbornou veřejnost signálem, že multioborový tým svou práci zvládá na vysoké úrovni. Ocenění jej posouvá kupředu a zároveň zavazuje k neustálému zkvalitňování poskytované péče o pacienty s ikty.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků