Hlavní obsah
Dohodu podepsal generální ředitel hutě Jan Czudek a ministr životního prostředí Richard Brabec (zprava). Foto: Petra Jurásková

Huť pošle děti na ozdravné pobyty

Dobrovolnou dohodu o snižování zátěže životního prostředí podepsali v pátek 16. května představitelé Třineckých železáren (TŽ) a Ministerstva životního prostředí ČR. Dohoda zavazuje hutní firmu k řadě činností vedoucí ke zlepšení životních podmínek obyvatel regionu.

Dohodu podepsal generální ředitel hutě Jan Czudek a ministr životního prostředí Richard Brabec (zprava). Foto: Petra Jurásková
Huť pošle děti na ozdravné pobyty

Do Třince přijel ministr Richard Brabec na jednání Pracovní skupiny pro řešení nevhodné situace ovzduší v Moravskoslezském kraji.  

„Počínaje letošním rokem zaplatíme dětem z Třince a okolí se zhoršenou kvalitou ovzduší ozdravné pobyty ve výši 1,5 miliónu korun. Půjde zejména o školáky z oblasti přilehlé třinecké huti od Jablunkova po Český Těšín,“ uvedl generální ředitel Jan Czudek jeden z šestnácti závazků, k nimž se významný zaměstnavatel regionu přihlásil.  

Milión korun půjde každý rok na čištění komunikací ve městě (letos už bylo zaplaceno více než 200 tisíc korun) a další milión železárny každoročně vynaloží na výsadbu zeleně ve městě a okolí. V letošním roce již dohodu v předstihu naplnily z části výsadbou okrasných hrušní v Ostravě nedaleko odloučeného provozu TŽ Válcovna trub a také náhradní výsadbou tří stovek stromů v areálu hutě.  

„K dalším závazkům patří zpracovat studii pro řešení výsadby izolační zeleně, na níž se už nyní pracuje,“ dodal Radim Klimša, vedoucí odboru životního prostředí v TŽ. Kromě toho se železárny, jejichž areálem protéká řeka Olše, chtějí starat o biokoridor pravidelným čištěním koryta a příbřežních pozemků Olše a jejich přítoků na území hutě od odpadů, a také podporovat rozvoj populací chráněných druhů živočichů, kteří se zde vyskytují.  

K dohodě patří také ekologické investice, které už v TŽ s největší produkcí oceli v České republice probíhají od loňského roku s finanční podporou získanou v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

„Jsme si vědomi, že i průmysl se podílí na znečištění ovzduší. Neznamená to však, že tento fakt budeme přehlížet, ale s odpovědností se snažíme zavádět taková opatření, která nepříznivé vlivy. Je to společný zájem náš i ministerstva životního prostředí, nad rámec legislativních povinností v oblasti ochrany životního prostředí,“ podotkl generální ředitel Jan Czudek.

Dodal, že třinecká huť již v roce 2001 zavedla systém environmentálního řízení, což se promítá do všech činností spojených s produkcí TŽ.      

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků