Hlavní obsah
Péče o seniory. Foto: magistrát FM

Frýdek-Místek podporuje pobyt seniorů v domácím prostředí

Statutární město Frýdek-Místek dlouhodobě a systematicky podporuje rozvoj sociálních služeb pro seniory. Na chod služeb a aktivit pro seniory dal přes 195 miliónů a dalších 100 miliónů šlo na úpravy a modernizaci objektů určených seniorům. To je za poslední čtyři roky na 300 miliónů korun.

Péče o seniory. Foto: magistrát FM
Frýdek-Místek podporuje pobyt seniorů v domácím prostředí

Cílem je vytvořit kvalitní síť sociálních služeb, které budou pro klienty územně i kapacitně dostupné. Na území města působí 17 sociálních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení kvality života seniorů. 

V rámci pobytových služeb činí celková kapacita 405 lůžek. Z toho městské domovy pro seniory nabízí 210 míst. Důležité místo v pobytových službách mají také domovy poskytující péči osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí. Město vynaložilo na chod těchto zařízení přes 4 miliony korun. 

Soběstačným seniorům jsou určeny městské Domy zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou DPS) s kapacitou 521 bytů. Jedná se o malometrážní byty pro seniory, jejichž zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný způsob života.

Město podporuje pobyt seniorů v domácím prostředí. „Problematika sociálního bydlení je stále nedořešenou záležitostí na národní úrovni.  Pozornost soustředíme nejen na bydlení, ale také na rozšiřování terénních služeb pro seniory, protože budoucnost vidíme i v podpoře seniorů v jejich domácím prostředí. Přemístit starého člověka z jeho domácího prostředí do pobytového zařízení, které je pro něj neznámé, je často stresující. Proto nabízíme seniorům i různé druhy služeb tak, aby byli co možná nejdéle soběstační, nebo abychom ulehčili rodinám, které o ně pečují,“ uvedl primátor Michal Pobucký.

Pobyt seniorů v domácím prostředí výrazně podporují také služby, které nabízí městská organizace Centrum pečovatelské služby, od pomoci při zajištění chodu domácnosti, přes pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravy až po zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Součástí je také půjčovna kompenzačních pomůcek a bezplatné základní sociální poradenství.

Město provozuje také Centrum denních služeb Domovinka a také Středisko osobní hygieny pro klienty, kteří nemají doma uzpůsobenou koupelnu tomu, aby se v ní mohli bezpečně sami nebo s pomocí další osoby osprchovat či vykoupat.

Město poskytuje ve svých zařízeních (Hospic Frýdek-Místek a Penzion pro seniory) pobytovou odlehčovací službu. Jejím cílem je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek nebo čas na zajištění vlastních potřeb, proto mohou být senioři umístěni na nezbytně nutnou dobu v pobytovém zařízení mimo svůj domov. 

Město investovalo v posledních čtyřech letech zejména do zateplení domů pro seniory. Náklady přesáhly 68 miliónů, dalších 28 miliónů stála přestavba bývalé školy na Domov se zvláštním režimem Přístav. Dokončeno bylo i zateplení technického zázemí Penzionu pro seniory (7 miliónů).

Investováno bylo a je také do modernizace bytů pro seniory. Loni bylo opraveno na 40 bytů v DPS za více než 1,6 miliónu. Letos již bylo opraveno téměř 30 bytů za více než 1,2 miliónu korun a v současné době město pokračuje ve zvyšování komfortu bydlení seniorů a realizuje první etapu rekonstrukce bytových jader v Penzionu pro seniory. 

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků