Hlavní obsah
Zaškolování práce na PC se stává v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí pravidelnou náplní její činnosti. Foto: Stanislava Dvořáková

Evropského průzkumu o úrovni informačních služeb se účastní i knihovna z Ústí nad Orlicí

Městská knihovna v Ústí nad Orlicí na základě dlouhodobé elektronické informační službě byla Národní knihovnou ČR vybrána do průzkumu Evropské unie o úrovni informačních služeb v jednotlivých státech EU.

Zaškolování práce na PC se stává v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí pravidelnou náplní její činnosti. Foto: Stanislava Dvořáková
Evropského průzkumu o úrovni informačních služeb se účastní i knihovna z Ústí nad Orlicí

Součástí výzkumu úrovně informačních služeb v knihovnách v ČR byl pohovor s osmi účastníky školení počítačové gramotnosti, který se v místní knihovně uskutečnil pod vedením P. Morávka a M. Hájkové, zástupců Výzkumu trhu a veřejného mínění. Cílem bylo zmapování úrovně využívání internetu, druhu vyhledávaných informací a jak znalost práce na internetu obohatila život uživatelů.

Místní knihovna k úrovni a možnosti přístupu na internet svých čtenářů i široké veřejnosti přispěla nemalou měrou. Za dlouhodobé dobré elektronické informační služby a nejlepší webové stránky knihovny v počtu do 20 000 obyvatel osmkrát vyhrála v soutěži Bibliowet.

V roce 1991 byly klasické lístkové katalogy převedeny do elektronické podoby. Od roku 1997 byla knihovna připojena k internetu a umožnila občanům dvakrát v týdnu na třech počítačích základní zaučení a bezplatný přístup na internet. Od 1. listopadu 2000 byl výpůjční proces zkvalitněn pomocí automatizovaného systému Clavius. Postupně vznikaly i webové stránky knihovny. Zaváděním výpočetní techniky bylo umožněno poskytování kvalitnějších a rychlejších služeb. Pro některé zejména starší čtenáře však bylo problémem jejich využití.

Řešením bylo rozšíření zaškolování práce na internetu. Pravidelným školením se stal Březen - měsíc internetu, kdy každou březnovou středu byli účastníci seznamováni se stránkami knihovny, vyhledáním knih, případně elektronickou rezervací. Naučili se zároveň vyhledávat aktuální informace o městské knihovně, státní správě a dalších institucích. Postupně byla zařazena i instruktáž o využití e-mailové pošty, jízdních řádech a dalších možnostech internetu.

V letošním roce byla nabídka bezplatného internetu pro veřejnost rozšířena o šest nových počítačů a na žádost Senior klubu proběhlo školení práce na PC a s internetem, kterým prošlo 40 seniorů. 

Po zhodnocení vývoje přístupu k internetu beseda pokračovala rozborem osobního přínosu účastníků. Dva přítomní muži v pracovním procesu uvedli, že internet vnímají jako nezbytnou pomůcku a zdroj informací. Pro seniory je ulehčením života (e-mail, nákupy, dotazníky, informace o akcích), nástrojem okamžitých rad (kuchařka, zahrada, slovník), zábavy (PC hry), ale i spojením se světem. Jeho využitím je zároveň odstraněno sociální vyčlenění, kdy jeho prostřednictvím člověk není nikdy sám. Přínosem je i získání vyššího sebevědomí, zbavení strachu z nové techniky a získání rovnocenného postavení v rodině.

K tomu jedna seniorka uvedla: "Když jsem požádala vnuka o vysvětlení nějaké operace, rychle něco vychrlil a na můj opakovaný dotaz jen s pokrčením ramen odvětil - ale bábi. Po absolvování školení při pohlédu na mou práci na PC s údivem poznamenal - no, dobrý bábi. V tom momentě jsem byla nejšťastnějším člověkem na světě."

Touto poznámkou skončila beseda se všeobecným poznatkem, že internet patří do současného života každého člověka.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků