Hlavní obsah
Pevnost Königstein Foto: Vratislav Konečný

Dvourohý Napoleonův klobouk si návštěvníci pevnosti Königstein nezvěční

Před 200 lety, dne 20. června 1813 navštívil Napoleon Bonaparte pevnost Königstein. K tomuto výročí bude v pátek 19. dubna otevřena nová výstava s názvem Napoleon a Sasko - smlouva s ďáblem?. Výstava potrvá až do 3. listopadu.

Pevnost Königstein Foto: Vratislav Konečný
Dvourohý Napoleonův klobouk si návštěvníci pevnosti Königstein nezvěční

Napoleonskou éru v Sasku přibližuje návštěvníkům řada zapůjčených exponátů a historických dokumentů. Expozice začíná rokem 1806, kdy byla u Jeny (Auerstedt) poražena prusko-saská armáda. Po této bitvě se Saské kurfiřtství přidalo na stranu svého dosavadního soupeře - Francie.

Na oplátku povýšil Napoleon Saské kurfiřtství na království a z kurfiřta Friedricha Augusta III. se stal král Friedrich August I.

Vysoká daň za spojenectví

Za spojenectví zaplatilo Sasko vysokou cenu. V následujících letech bojovala saská armáda s těžkými ztrátami po Napoleonově boku proti Prusku, Rakousku a Rusku. S porážkou Francie v ruském tažení roku 1812 a porážkou v bitvě národů u Lipska v následujícím roce byl osud Saska zpečetěn.

Na Vídeňském kongresu ve Vídni v roce 1815 rozhodli vítězové Prusko, Rakousko a Rusko, že polovina území Saského království připadne Prusku. Výstava Sasko a Napoleon - smlouva s ďáblem? vykresluje prostřednictvím velkého množství historických exponátů živý obraz těžkých následků saského spojenectví s Napoleonem.

Devatenáct různých institucí zapůjčilo materiály a dodalo obrazové předlohy. Nejvzácnějším exponátem je originální Napoleonův dvourohý klobouk tzv. bicorn či česky „dvourohák“. Exponát na výstavu zapůjčilo Armádní muzeum v Paříži. Napoleon měl onen klobouk na hlavě ve Francii při své poslední bitvě roku 1814.

Nepřehlédnutelným exponátem je 16 čtverečních metrů velká mapa Saska, nalepená na podlaze výstavní síně. Názorně dokumentuje hranice Saska v letech 1806 a 1815 i místa jednotlivých bitev. Kromě toho výstava prezentuje bojové scény a dobové portréty významných osobností, jakož i velké množství historických zbraní.

Klobouk je fotiti zapovězeno

Hlavním exponátem  je jeden velmi tajuplný obnošený klobouk. Když se německy řekne, že „něco je starý klobouk“ (es ist ein alter Hut), znamená to, že dotyčná věc už není zajímavá, protože ji všichni znají.

Klobouk na výstavu zapůjčilo Armádní muzeum v Paříži pod podmínkou, že kloboukk nesmí být samostatně fotografován a musí být po celou dobu trvání výstavy uzamčen ve skleněné vitríně.

Bonapartova návštěva pevnosti

Dne 20. června 1813 navštívil Napoleon pevnost Königstein. V kronice pevnosti stojí, že tato „inspekce“ trvala pouhou hodinu a že se během tohoto krátkého pobytu vyjádřil pevnosti s uznáním. Dále je zde zaznamenáno, že odmítl nabídnutá nosítka pro zpáteční cestu dolů z pevnosti.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků