Hlavní obsah
Kunwaldský, Jakub: Kancyonál Cžeský. Genž gest Kniha Pijsnij Duchownijch Ewangelistských, Olomouc 1576 (před restaurováním) Foto: Alena Zavoralová

Co se v tomto roce podařilo v poličském muzeu

Díky podpoře Ministerstvu kultury ČR, Pardubického kraje a města Poličky se podařilo získat nemalé finanční prostředky, díky kterým se tak v letošním roce mohou realizovat všechny plánované projekty, které zkvalitní péči o sbírky i služby pro veřejnost.

Kunwaldský, Jakub: Kancyonál Cžeský. Genž gest Kniha Pijsnij Duchownijch Ewangelistských, Olomouc 1576 (před restaurováním) Foto: Alena Zavoralová
Co se v tomto roce podařilo v poličském muzeu

Městské muzeum a galerie Polička je příspěvkovou organizací města Poličky a díky dlouhodobé podpoře zřizovatele naplňuje ve všech směrech své poslání. Velká pozornost je věnována péči o sbírky, jejich správě a odbornému zpracování. Široké veřejnosti prezentuje muzejní a galerijní sbírky, a to prostřednictví expozic, tematických výstav či akcí nebo formou speciálních vzdělávacích programů.

„Abychom zkvalitnili a rozšířili své služby, usilujeme každoročně také o získání dotací z grantových programů Ministerstva kultury a Pardubického kraje, čímž zajišťujeme vícezdrojové financování našich záměrů. V průběhu roku 2017 a 2018 bylo zpracováno 11 grantových projektů, které byly odbornými komisemi schváleny, poličskému muzeu se tak podařilo získat prostředky ve výši 790 000 Kč. Díky významné finanční podpoře města Poličky ve výši 310 000 Kč se tak v letošním roce mohou realizovat všechny plánované projekty, které zkvalitní péči o sbírky i služby pro veřejnost,“ informovala ředitelka muzea Mgr. Pavla Juklová.

A co se to tedy vlastně povedlo?

„Modernizace elektronického zabezpečovacího systému v prostorách Městské galerie, dále vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek kvalitním skenerem, PC technikou a datovým uložištěm. Podařilo se zrestaurovat další výběr notových autografů ze sbírky nejslavnějšího rodáka, kterého město má a to Bohuslava Martinů, stejně tomu bylo i u starých tisků ze sbírek muzea. Digitalizace map a plánů ze sbírek muzea a ve stejném dotačním programu MK ČR a za podpory města Poličky bude vydán Katalog kreseb Bohuslava Martinů - Martinů obrázky kreslící.

MK ČR převzalo také záštitu nad výstavou Kresby Bohuslava Martinů - Martinů obrázky kreslící, která bude zahájena ve výstavních prostorách muzea v sobotu 13. října. Zapomenout nemůžeme ani na vzdělávání, letos se nám podařilo získat prostředky na přípravu a realizaci edukačních programů ve stálé expozici Sklářství na Horácku. A pro rodiny s dětmi se jako již každý rok konal celodenní festival – Skřítkování,“ dodala ředitelka.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků