Hlavní obsah

Brno podpoří programy prevence kriminality

Tři miliony korun mají být rozděleny mezi 25 preventivních programů kriminality. Programy reagují na aktuální problémy v Brně. Tento krok musejí, na základě doporučení rady města, ještě stvrdit zastupitelé.

Brno podpoří programy prevence kriminality

„K podpoře jsou navrženy probační programy, které jsou určeny různým věkovým skupinám. Například program Aristoteles je jediným programem v ČR pro děti od 9 do 15 let a v loňském roce získal významné celostátní ocenění – 1. místo jako Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podporu by měl dostat i program Změnit směr pro mladistvé do 18 let a nově i Z kruhu ven pro mladistvé a mladé dospělé do 30 let. Výčet probačních programů doplňuje Kompas, jehož cílem je úspěšná integrace osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu, které se potýkají se závislostí.

Mezi priority patří také podpora obětí trestné činnosti, včetně obětí domácího násilí. Díky finanční podpoře by mělo dojít ke zlepšení spolupráce s oběťmi při zpracování jejich traumatu nebo se svědky, kterými jsou často i děti. Pozornost bude věnována také osobám, které nezvládají svoji agresi, nebo poskytování bezplatné pomoci potenciálním nebo stávajícím obětem.

„Řada projektů je cílena na děti a mládež z rizikových skupin. Nepůjde v nich jen o kvalitní způsob trávení volného času, ale i o pomoc při řešení jejich problémů, posilování sociálních vazeb mezi vrstevníky a prevenci rizikového chování, jako je šikana, agresivita nebo závislosti. Novinkou je projekt prevence kriminality ve virálním prostředí zaměřený na mladistvé a mladé dospělé, kteří se pod vlivem alkoholu dopouští protiprávního jednání,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Robert Kerndl.

Významnou skupinou v prevenci jsou senioři, kteří se stávají častěji oběťmi kriminality a její důsledky nesou nejhůře. V projektech půjde zejména o poskytování informací o tom, jak se nestát obětí například podvodu, lichvy, vydírání a jak předejít rizikovým situacím, jak na ně správně reagovat a na koho se v případě potřeby obrátit.

Koordinační centrum prevence obdrželo celkem 39 projektů. Nyní je předkládán návrh na přidělení dotace z rozpočtu města Brna na 25 projektů, 7 projektů zůstane nepodpořeno.

Základem pro tvorbu a realizaci Městského programu prevence kriminality v Brně v roce 2020 jsou cíle, priority a opatření, které jsou obsaženy v Koncepci prevence kriminality ve městě Brně na léta 2017–2021. Všechny podpořené projekty jsou v souladu s touto koncepcí. Podporu obdrží například organizace SPONDEA, Ratolest Brno, IQ Roma servis, Společnost Podané ruce, Bílý kruh bezpečí, Sdružení Petrov, Magdalenium, Bojovat srdcem a další.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků